Upisi u višu godinu studija u ak. god. 2017./2018.

Upisi u više godine/semestre studija se provode
 

Od 14. do 29. rujna 2017. godine prema Rasporedu upisa 

 

Upute za upise u višu godinu / semestar studija
  1. Provjeriti jesu li evidentirani svi položeni ispiti (ukoliko nisu javiti se u Evidenciju studija ili na Katedru)
  2. Obaviti upis na Studomatu (računalu kod kuće ili na fakultetu)
  3. Brojevi za redomat uzimaju se od 8.00 do 13.00 sati.
  4. Predati u Referadu:
  • Indeks (e-indeks)
  • Nastavni plan sa označenim predmetima zimskog i ljetnog semestra (Dvorana V)
  • Uplatnicu za trošak upisa
  • Uplatnicu za školarinu – oni studenti koji plaćaju studij
  • Račun o uplati troškova upisnine i školarine koji se izdaje u Računalnoj učionici.

Nastavni programi

Prijelaz sa sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava na stručni studij-upravni studij