Studentski pravobranitelj

Pravni fakultet ima Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Skupština. Mandat traje jednu godinu i može se jednom ponoviti.
 
Njegove zadaće su:
 
prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, brine se za zakonitost u provedbi izbora, sudjeluje kao neutralna stranka bez prava glasa u donošenju svih propisa i akata Studentskog zbora, sudjeluje u radu Skupštine bez prava glasa, obavlja druge poslove utvrđene Statutom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Naš studentski pravobranitelj je Luka Trivić, student integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, dok je zamjenica studenskog pravobranitelja Ivana Šepić, studentica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

 

Kontakti:
 
e-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.