Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Upisi u prvu godinu studija u ak. god. 2017./18.