Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Upisi u prvu godinu studija u ak. god. 2017./18.