SEELS

South East European Law Schools Network – SEELS - mreža pravnih fakulteta područja jugoistočne Europe. SEELS mreža je utemeljena 2011. godine s ciljem unaprjeđenja međunarodne suradnje pravnih fakulteta s područja, tzv. jugoistočne Europe, njihovih znanstvenih, tehničkih i upravnih kapaciteta, a posvećena je porastu međunarodne kompetitivnosti i visokoškolskoj prepoznatljivosti ovih fakulteta u smislu njihove kvalitete u pravnoj izobrazbi, znanstvenom i izdavačkom radu te potpori strateškog razvoja istih. South East European Law Schools Network