Naslovnica

Najava objave javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnog kaznenog suda

Vlada Republike Hrvatske će uskoro započeti s postupkom odabira kandidata Republike Hrvatske na mjesto suca Međunarodnog kaznenog suda (MKS) u koju svrhu će Ministarstvo pravosuđa objaviti javni poziv za predlaganje kandidata za suca MKS-a.


Izbori će se održati u prosincu ove godine na 16. skupštini stranaka Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (Statut) kojom prilikom će biti odabrano šest sudaca za razdoblje 2018. – 2027. Očekuje se da će pri izboru prednost imati ženski kandidati budući da su pet od šest sudaca kojima ističe mandat krajem ove godine žene.
 
Kandidati za suca MKS-a moraju ispunjavati sljedeće uvjete koji su propisani čl. 36. Statuta:
"(3) (a) Suci se biraju iz reda osoba visokih moralnih kvaliteta, nepristranosti i čestitosti koje imaju kvalifikacije potrebne za izbor na najviše sudačke dužnosti u zemlji iz koje dolaze.
(b) Svaki kandidat u izboru za člana Suda mora:
(i) imati priznatu stručnost na području kaznenog materijalnog prava i kaznenog postupka, te potrebno relevantno iskustvo kao sudac, tužitelj, odvjetnik ili sudionik kaznenog postupka u sličnom svojstvu; ili
(ii) imati priznatu stručnost na relevantnim područjima međunarodnog prava kao što je međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava, te veliko iskustvo u pravničkoj profesiji koje je važno za sudbeno djelovanje Suda;
(c) Svaki kandidat za izbor za člana Suda mora izvrsno poznavati i tečno govoriti najmanje jedan od službenih jezika Suda."
 
Svrha ove informacije jest potaknuti interes potencijalnih kandidata i prije objave javnog poziva u Narodnim novinama i jednom dnevnom glasilu u RH.