Misija, vizija i ciljevi

Strategija Pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci postavio je sebi tri ključna strateška cilja:

 • povećati kvalitetu i učinkovitost pravnog obrazovanja,
 • stvoriti otvoreno i privlačno okruženje za studiranje prava te
 • optimalno koristiti dostupna sredstva za pravno obrazovanje i društveno znanstveno istraživanje.

Misija Fakulteta temelji se na činjenici da Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci predstavlja znanstvenu i obrazovnu instituciju koja pruža visoko kvalitetno obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i konceptu cjeloživotnog obrazovanja u pravnoj struci, poduzima svrhovite spoznajno i praktično vrijedne znanstvenoistraživačke napore de lege lata i de lege ferenda u području pravne znanosti i struke, ali i znanstvena istraživanja u drugim poljima društvenih znanosti.

Vizija je Fakulteta utemeljena na kontinuiranom i društveno odgovornom promišljanju, postavljanju i ispunjavanju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva vlastitog djelovanja, odnosno postizanju, održavanju i unaprjeđivanju izvrsnosti, kvalitete te domaće i inozemne prepoznatljivosti u znanstvenoistraživačkom obrazovnom radu, a posebno u:

 • unaprjeđivanju obrazovanja budućih pravnika i prvostupnika javne uprave, u sklopu različitih studijskih programa utemeljenim na ishodima učenja,
 • društveno prepoznatom razvoju pravne znanosti i struke, prvenstveno kroz visoku razinu znanstvene produkcije te
 • utjecajnom doprinosu u izgradnji društva na načelima vladavine prava, u čemu se očituje javna funkcija Fakulteta.

Strategija Pravnog fakulteta u Rijeci od 2016. do 2020. godine
 

Strategija znanstvenih istraživanja 2016. - 2020.

Načelo znanstvene izvrsnosti temeljno je načelo od kojeg se polazi prilikom definiranja strateških ciljeva znanstvenih istraživanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prožima sve komponente znanstvenoistraživačke djelatnosti, odnosno znanstvenoistraživačke projekte u kojima sudjeluju znanstvenici i suradnici Fakulteta, znanstvene skupove i savjetovanja koje organizira Fakultet ili na kojima sudjeluju nastavnici i suradnici Fakulteta, uređivanje i unaprjeđenje časopisa Fakulteta - Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te svu pisanu znanstvenu produkciju nastavnika Fakulteta. Glavna pretpostavka održavanja i poticanja znanstvene izvrsnosti stalni je rad na unaprjeđenju organizacijskih i institucijskih uvjeta podrške stručnom i znanstvenom usavršavanju nastavnika i suradnika Fakulteta.

Strateška opredjeljenja Fakulteta u području znanstvenih istraživanja odnose se razvoj i jačanje sljedećih aspekata:

 • znanstvenoistraživački portfelj nastavnika i projekata,
 • doktorski studij,
 • oprema za znanstvena istraživanja,
 • diseminacija rezultata znanstvenih istraživanja,
 • opseg i kvaliteta znanstvene produkcije,
 • međunarodna vidljivost,
 • izgradnja nove bibliografske baze,
 • povezanost istraživanja s nastavnim procesom i društveni utjecaj te
 • razvoj znanstvenog pomlatka (doktorandi i poslijedoktorandi).

Strategija znanstvenih istraživanja do 2020. godine

end faq