Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Na Fakultetu se izvode sveučilišni i stručni studiji. Sveučilišni studijski programi se izvode na integriranoj preddiplomskoj/diplomskoj razini te na poslijediplomskoj razini. Stručni studijski programi se izvode na preddiplomskoj i specijalističkoj diplomskoj razini.
 

 

  

Prijelaz studenata s drugih pravnih fakulteta

Radno vrijeme Ureda za studente

Akademski kalendar

Demonstratori

end faq