Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

O studiju

Preddiplomski stručni studij javne uprave se provodi s ciljem zadovoljavanja potreba tržišta rada za kadrovima u tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, tijelima pravosuđa, pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i u gospodarskim subjektima na prostoru Republike Hrvatske. U skladu sa svjetskim trendovima i načelima koja se odnose na poseban status, ali i potrebna znanja, vještine i kompetencije državnih i općenito javnih službenika, kontinuirano stručno obrazovati djelatnike javne uprave pokazuje se nužnim, s obzirom da je moderna, racionalna, učinkovita i ekonomična javna uprava nužna pretpostavka funkcioniranja svake državne, područne ili lokalne zajednice. Poseban razlog pokretanja ovoga studija ogleda se u namjeri pojedinih ministarstava i državnih ureda Vlade Republike Hrvatske da se stručni prvostupnici javne uprave zaposle na radna mjesta na kojima su trenutno zaposlene osobe sa srednjom stručnom spremom, a sve radi povećanja kvalitete, ali i poboljšanja učinkovitosti rada državne i javne uprave. Preddiplomski stručni studij javne uprave se provodi svake godine počevši od akademske godine 2005./2006.

Studijski program ovoga Studija odgovara općim i specifičnim potrebama za znanjem, vještinama i kompetencijama djelatnika u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti ili obavljaju javnu službu, pripremajući ih tako na raznovrsne zadaće kojima u radnome okruženju trebaju odgovoriti. Po završetku programa, studenti stječu stručni naziv stručnog prvostupnika/stručne prvostupnice javne uprave (bacc. admin. publ.). Godišnja upisna kvota za ovaj program je 48 redovnih studenta sržavljana Europske unije te 50 izvanrednih studenata.

Ovaj program je često bio zanimljiv kao oblik „cjeloživotnog obrazovanja“ osobama koje su tražile prvo zaposlenje nakon završetka srednje škole, a koji su tada prepoznali potrebu za daljnjim obrazovanjem. Čitav niz radnika u javnoj upravi je upisao ovaj program s ciljem napretka u svom poslu i preuzimanja složenijih poslova. Studenti koji završe ovaj studij mogu nastaviti svoje obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju koji se provodi pri Pravnom fakultetu.

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan

Satnice predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute za izradu studentskih pisanih radova

Upute i obrasci za prijavu završnog rada


end faqObavijesti

Obavještavaju se studenti svih studija da, radi zaštite identiteta, nastavnike i stručne službe Fakulteta mogu kontaktirati isključivo putem svoje e-mail adrese @pravri.hr uz naznaku imena i prezimena te studijskog programa (Integrirani studij; Upravni studij i sl.). E-mail poruke pristigle s drugih e-mail adresa nastavnici i stručne službe Fakulteta neće uzimati u obzir.

Prodekani za nastavu

 

Otvorene prijave Realizator 2018. edukacijski LEARN modul

LEARN modul se sastoji od tri edukacije


 

Obavijest svim studentima

Od ak. god. 2018./2019., elektroničke verzije svih kolegija preseljene su na sustav Merlin. Zbog toga se poveznica na Merlin nalazi odmah ispod poveznice na Studomat. Predmetnonastavni repozitorij je samo arhiva kolegija iz prethodne akademske godine. Osim u izuzetnim slučajevima (studenti koji su upisali studij prije automatskog otvaranja elektroničkih identiteta), Merlin koristi pravri elektroničke adrese za komunikaciju sa studentima. Stoga se studenti koji imaju problema s korištenjem pravri adrese i studenti koji ne žele primati poruke na neku drugu adresu (koju su prijavili pred više godina) mogu javiti u Ured za informatiku kako bi to bilo ispravljeno.

 

Obavijest studentima koji su upisali kolegij Osnove političke ekonomije

termini nastave

Obavijest studentima Stručnog studija koji su upisali studij ak. god. 2016./2017. ili ranije

o nastavi iz kolegija Temelji upravne znanosti i Upravni sustavi

Obavijest za studente I. godine studija

Obveza sistematskog pregleda

Obavijest o plaćanju studija

Primjeri uplatnica