Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Opći podatci

1. OPĆENITO O KNJIŽNICI

Knjižnica Pravnog fakulteta u Rijeci kao visokoškolska knjižnica  specijalizirana je za pravno područje, pa je i njezin rad prvotno usmjeren  na pravne znanstvenike (znanstveno-nastavno osoblje), studente prava, ali i druge korisnike, pravne praktičare (pravnike, suce, javne bilježnike, itd.), studente srodnih fakulteta i dr. Utemeljena je 1976. godine s početnim fondom knjižnične građe od 1370 knjiga i stranih godišta časopisa.  Godine 2003., 17. veljače, knjižnica je uselila u novoizgrađeni prostor koji obuhvaća 320 kvadratnih metara površine. Prostor Knjižnice obuhvaća posudbeni dio sa studentskom čitaonicom sa 48 sjedala za korisnike, uredima za osoblje i zatvorenim spremištem.

2. FOND KNJIŽNICE

Korisnicima knjižnica omogućava pristup i korištenje izvora koji su dostupni u konvencionalnom, tiskanom obliku, tj. knjižna građa (monografije i serijske publikacije, doktorske disertacije, diplomski radovi, itd.), ali i elektroničkim medijima, tj. neknjižna građa. 

2.1. Knjižna građa

Knjižnica Pravnog fakulteta posjeduje tiskanu građu s područja društvenih, a ponajviše pravnih znanosti, prilagođenu potrebama studija i znanstveno-nastavnoga rada na Fakultetu. Knjižna građa sadrži 37 936  svezaka, od čega opći fond obuhvaća  20 436 knjiga, 2009 diplomska rada, 130 doktorskih disertacija i magistarskih radova te 8 863 jedinica periodike. Sam fond tekuće periodike obuhvaća 260 naslova periodike, a čak su 160 naslova strane serijske publikacije. Neknjižne građa obuhvaća 239 jedinica (CD-ROM). Korisnici knjižnice mogu pretraživati knjižnični fond putem online kataloga CROLIST na mrežnoj stranici:  http://crolist.pravri.hr/anew/search.html.
Knjižnica je obogaćena i četirima zbirkama:  
1. Donacija Riječko-senjske nadbiskupijepredstavlja vrijednu zbirku pravnih naslova koju su prikupljali riječki odvjetnici u 19. i prvoj 20. stoljeća, ponajviše iz odvjetničke obitelji Špehar. Zbirka obuhvaća 1517 naslova knjiga, a osobitu pozornost plijeni očuvanost knjiga i kožnih uveza izrađenih po narudžbi prvih vlasnika.
2. Donacija dr. Viktora Ružića, obuhvaća više od 1000 pravnih  naslova iz ostavštine dr. Viktora Ružića, pravnika, ministra pravosuđa, člana sušačke gradske uprave, bana Savske banovine, bibliotekara u Rijeci, rotarijanca i odvjetnika.
3. Donacija akademika Luje Margetića, obuhvaća više od 2000 naslova iz ostavštine akademika Luje Margetića, profesora emiritusa na Pravnom fakultetu u Rijeci, na hrvatskom i stranim jezicima, znanstvene grane povijest prava i države, ali i srodnih područja hrvatske i svjetske povijesti, paleografije, povijesne geografije, heraldike, lingvistike i dr.
4. Donacija prof. Petra Simonettija, obuhvaća pravne  knjige iz ostavštine prof. dr sc. Petra Simonettija, redovitog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dugogodišnjeg suca Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Zbirka obuhvaća oko 1500 naslova ponajviše iz područja građanskog prava, stvarnog prava i zemljišnoknjižnoga prava.
 
2.2. Neknjižna građa

Neknjižna građa obuhvaća različite baze podataka iz svih područja znanosti koje su dostupne hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici (npr. Ebsco, WOS, Science Direct, itd.). Pored navedenih baza podataka Knjižnica omogućuje pristup i pravnim bazama podataka kao neophodnih za znanstveno-nastavni rad nastavnog osoblja i studenata Fakulteta (Westlaw, HeinOnline, JSTOR, Beck-online, IusInfo, itd.).

3. INFORMACIJSKE USLUGE

Knjižničari stoga veliku pozornost posvećuju edukaciji korisnika koja u novonastalom digitalnom okružju dobiva na osobitom značaju. Tako na različitim godinama studija u dogovoru s nastavnim osobljem provode brojne programe informacijskog opsiemnjavanja studenata. Informacijska pismenost unutar područja prava sadrži veliki broj specifičnih aspekata, čak jedinstvenih u odnosu na druga polja znanosti. Od studenta se prava zahtijeva poznavanje pravnih izvora informacija,  poznavanje različitih načina citiranja pravnih akata te osobitosti pravnih baza podataka - baza zakonodavstva i baze sudske prakse. Zbog stalnog razvoja novih grana i područja prava, primjerice europskoga prava, postavljaju se novi zahtjevi u poznavanju i tumačenju prava pred hrvatske pravne znanstvenike i pravne praktičare. Stoga kako bi kvalitetno i pravovremeno obavljali svoj rad nužno je da dobro poznaju, uspješno pronalaze i koriste europske i svjetske pravne propise dostupne u relevantnim bazama podataka. 

 
.