Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Online baze

S obzirom na specifičnosti pravnoga područja Knjižnica omogućuje pristup različitim bazama podataka znanstvenih radova te pravnim bazama podataka (zakonodavstva i sudske prakse), kao neophodnih za znanstveni rad nastavnog osoblja i studenata Fakulteta.Pretraživači elektroničkih izvora informacija


PORTAL ELEKTRONIČKIH IZVORA ZA HRVATSKU AKADEMSKU ZAJEDNICU
PROXY     ⇒  Što je proxy server

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA


GOOGLE ZNALAC
 

EDS RIJEKA


Discovery Service za Sveučilište u Rijeci Legenda:

 
PRISTUP S PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI   
 BESPLATNO DOSTUPNE BAZEBaze znanstvenih radova


Beck online 

Jedna od najopsežnijih njemačkih baza podataka koja omogućuje  pristup cjelovitom tekstu časopisa i knjiga iz područja prava nakladnika Becka te zbirku njemačkoga zakonodavstva.

Cambridge Journals  

Zbirka časopisa  koja obuhvaća više od 400 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna znanstvena područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti. Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. do 2018. godine.

Current Contents Connect (CCC) je multidisciplinarna bibliografska baza podataka koja omogućuje jednostavan pristup bibliografskim podacima i sažecima, kao i pregled sadržaja pojedinog broja časopisa, sažetke autora te podatke o samim autorima i izdavačima. Pokriva više od 7 000 svjetskih znanstvenih časopisa, a  bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. godine.
Baza obuhvaća sva područja znanosti u sedam sekcija:Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Engineering, Computing & Technology, Physical, Chemical & Earth Sciences, Social & Behavioral Science, Arts & Humanities.


DART – Europe E-theses Portal 

Portal s besplatnim pristupom koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima više od 150 000 disertacija iz 17 zemalja.

DOAJ
 

Baza s besplatnim pristupom, koja obuhvaća 1097 časopisa iz svih područja znanosti (pretraživanje po predmetu i naslovu). 
 

DOAR 

Direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.).  Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…  


EBSCO 

Pristup pojedinim EBSCO bazama zanimljivim i za pravnike kao što su Academic Search Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Business Source Premier. Baze sadrže bibliografske informacije, sažetke članaka i cjelovite tekstove članaka iz svjetskih monografskih i periodičkih publikacija. 
 

ECLAS 

Online katalog Središnje knjižnice Europske komisije u Bruxellesu okuplja publikacije 25 manjih specijaliziranih knjižnica i dokumentacijskih centara. U bazi se mogu pronaći službene publikacije i dokumentacija institucija EU-a, stručne časopise, priopćenja za tisak, doktorske disertacije na temu europskih integracija. Baza obuhvaća publikacije tiskane od 1978. godine i sadrži oko 172 000 bibliografskih jedinica (uz nadopunu 7000 novih svake godine). Pristup bazi je besplatan. 
 

European Source Online (ESO) 

Informacijski je servis specijaliziran za pretraživanje širokog raspona materijala o politikama, pravu, institucijama, tijelima i agencijama Europske unije.  ESO sadrži bibliografske podatke ili cjelovite tekstove niza izvora - od monografskih publikacija, udžbenika, službenih dokumenata i priopćenja za javnost institucija EU-a, članaka objavljenih u stručnim i znanstvenim časopisima, sektorskih izvještaja institucija EU-a, radnih dokumenata nevladinih organizacija i akademskih institucija, tematskih informacijskih vodiča, do statističkih podataka i referentnih izvora. Pristup bazi omogućen je na pravnim fakultetima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.  


EMERALD 

Emerald eJournals Premier je multidisciplinarna baza koja uključuje preko 170,000 članaka i međunarodnih istraživanja u više od 300 časopisa od kojih je više od 270 indeksirano u Web of Science i Scopusu. Zbirka pokriva područja društvenih znanosti (ekonomije, obrazovanja, menadžmenta, knjižničarstva i dr.), javnog zdravstva i socijalne skrbi, kao i veliki broj časopisa iz područja tehničkih znanosti. 
 

HRČAK 

Središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova. 


HeinOnline 

Američka pravna baza podataka koja obuhvaća relevantne pravne časopise i druge pravne izvore, službene dokumente, zakonodavstvo i sudsku praksu SAD-a i drugih država svijeta. 
 

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)  

Obuhvaća prikaz tekuće znanstvene produkcije monografija i članaka te svakoga pojedinog znanstvenika u Hrvatskoj.


JSTOR     

Digitalni arhiv znanstvenih časopisa JSTOR pokriva različita područja znanosti, posebice područje društvenih i humanističkih znanosti i omogućuje pristup cjelovitim tekstovima znanstvenih članaka. Za Sveučilište u Rijeci omogućen je pristup sljedećim zbirkama časopisa unutar  baze - Arts and Sciences I - VIII i Health & General Sciences.

                     
Oxford University Press 

Časopisna baza podataka cjelovitog teksta nakladnika Oxford University Press. Obuhvaća sva znanstvena područja.

 
ScienceDirect 

Baza podataka koja obuhvaća jednu od najvećih zbirki bibliografskih informacija i cjelovite tekstove  članaka iz različitih područja znanosti.


SCOPUS 

Scopus je citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 66 milijuna zapisa za više od 22.748 recenziranih časopisa (od kojih je više od 3.476 u otvorenom pristupu), više od 320 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 558 serija knjiga uključujući 34.000 pojedinačnih svezaka, 1.3. milijuna artikala te više od 138.000 monografija i 7.7 milijuna zbornika s konferencija.


Springer 

Časopisna baza podataka cjelovitog teksta koja povezuje časopise dvaju nakladnika Springer i Kluwer. Obuhvaća sva znanstvena područja.


Taylor & Francis Subject Collections 
 

Zbirka znanstvenih časopisa koja sadrži više od 2,000 naslova u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva. Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. do 2018. godine. 


Web of Science (WoS) 

Web of Science (WoS) je platforma u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business) putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa uključujući članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i dr. počevši od 1900. godine. U kolekciji citatnih indeksa Web of Science Core Collection (WoSCC) putem nacionalne licence od lipnja 2016. dostupni su svi citatni indeksi: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index - Science (BKCI-S), Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED), Index Chemicus (IC) i Emerging Sources Citation Index (ESCI).

 

Westlaw 

Američka pravna baza podataka koja obuhvaća pravne izvore, službene dokumente, zakonodavstvo, pravne časopise, a odnedavno i službene dokumente Europske unije.Baze zakonodavstva

Deutsches Bundesrecht 

Besplatna baza koja omogućuje pretraživanje njemačkih zakona. Zakoni se mogu pretraživati po ključnim riječima i abecednim redom.


EUR-Lex 

Eurolex je službena baza podataka novih propisa Europske unije.  Obuhvaća Službeni list EU (Official Journal of the EU – OJ),  zbirke tekstova: ugovori, međunarodni sporazumi, važeće zakonodavstvo, pripremno zakonodavstvo, sudska praksa, parlamentarna pitanja). 


IUSINFO 

Jedinstveni je pravni portal s pregledno razvrstanim i jednostavnim za pretraživanje sveobuhvatnim pravnim sadržajem. Sadržaj baze  obuhvaća  važeće propise u Republici Hrvatskoj, pročišćene tekstove zakona i podzakonskih propisa, odabranu sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj te Europskog suda za ljudska prava s poveznicama na zakone i njihove članke, pravna mišljenja, stručne članke kao i druge korisne pravne informacije. 

                       
Lexis Nexis Academic 

Pravna baza podataka koja obuhvaća više od 2 000 znanstvenih i stručnih časopisa i newslettera te zakonodavstvo i sudsku praksu američkih sudova, dnevne vijesti iz različitih zemalja svijeta. 

Narodne novine 
Internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske.
 

 
Westlaw 

Američka pravna baza podataka koja obuhvaća pravne izvore, službene dokumente, zakonodavstvo, pravne časopise, a odnedavno i službene dokumente Europske unije.Baza sudske prakse 

EUR-Lex 

Baza pravnih izvora Europske unije. Jedina baza  koja u potpunosti sadrži u punom tekstu službene dokumente, zakonodavstvo i sudsku praksu Europske unije.


IUSINFO 

Jedinstveni je pravni portal s pregledno razvrstanim i jednostavnim za pretraživanje sveobuhvatnim pravnim sadržajem. Sadržaj baze  obuhvaća  važeće propise u Republici Hrvatskoj, pročišćene tekstove zakona i podzakonskih propisa, odabranu sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj te Europskog suda za ljudska prava s poveznicama na zakone i njihove članke, pravna mišljenja, stručne članke kao i druge korisne pravne informacije.   


Lexis Nexis Academic 

Pravna baza podataka koja obuhvaća više od 2 000 znanstvenih i stručnih časopisa i newslettera te zakonodavstvo i sudsku praksu američkih sudova, dnevne vijesti iz različitih zemalja svijeta.

 
Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

Sadrži Sudsku praksu iz područja građanskog i kaznenog prava koju objavljuje Vrhovni sud Republike Hrvatske u tiskanim publikacijama Izbor odluka Vrhovnog suda Hrvatske i Pregled sudske prakse. Sadrži cjelokupan tekst sudskih odluka.

 
Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske 

Sadrži opće podatke o Sudu, objavljenu sudsku praksu, izabrane radove te linkove na druge pravne stranice.

 
Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske 

Sadrži ustavnosudske odluke, rješenja i izvješća donesene u razdoblju od 1. siječnja 2000., a odabrane prema nekoliko mjerila (prema važnosti za širu javnost, prema broju adresata na koje se odnose i prema vrstama ustavnosudskih postupaka).
Osim navedenih odluka prikazan je i određeni broj odluka donesenih u razdoblju od 1992. do 1999. Njihov odabir temeljio se na mjerilu njihove važnosti za širu javnost i za ustrojstvo, nadležnost i neovisnost Ustavnog suda. Te su odluke objavljene i u posebnim izdanjima Venecijanske komisije "Special Edition, Inter-Court Relations".

 
Westlaw 

Američka pravna baza podataka koja obuhvaća pravne izvore, službene dokumente, zakonodavstvo, pravne časopise, a odnedavno i službene dokumente Europske unije.

 
 
 
.