Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

O Studiju

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ima cilj omogućiti stručnim prvostupnicima javne uprave nadogradnju postojećih te razvijanje specijalističkih stručnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje složenih upravnih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i koje obavljaju javnu službu. Na pojedinim upravnim poslovima, posebno u rješavanju upravnih postupaka u pojedinim upravnim područjima koja su brojna, zahtijevaju se specifična znanja, za čijom potrebom ovaj Studij odgovara velikim brojem izbornih kolegija koji se mogu grupirati u one prilagođene službenicima koji rade u području javnih financija, u području sigurnosti te području opće uprave. Tako se na ovome studijskom programu pored pravnih sadržaja izučavaju i brojna područja važna za rad javne uprave općenito, kao što su menadžment u javnom sektoru, poznavanje politoloških i ekonomskih problema te stjecanje financijskih i drugih znanja, vještina i kompetencija. Ovaj Studij doprinosi ujednačavanju standarda i kvalitete hrvatskoga visokoobrazovnog sustava javne uprave s europskim obrazovnim sustavima studiranja javne uprave.

Studij je vertikalno otvoren stručnim prvostupnicima javne uprave koji su završili Upravni studij na Fakultetu, ali i druge upravne studije u Republici Hrvatskoj, kao i studentima sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja, a koji su zaposleni u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javnu ovlast, udrugama i političkim strankama te studentima sa završenim trogodišnjim studijem društvenog usmjerenja, uz prethodno polaganje kolegija „Politički i pravni sustav Republike Hrvatske“. Studij akreditiran je 2011. godine kao jednogodišnji studij te je u 2012. godini upisana prva generacija studenata. Pri pokretanju ovoga Studija odlučan je bio interes studenata Upravnog studija za nastavkom studija te interes nekih lokalnih institucija za daljnjim obrazovanjem svojih zaposlenika. Godine 2013. studijski program ovoga Studija je izmijenjen i dopunjen te je Studij ustrojen kao dvogodišnji.

Upisna kvota na Studiju je 100 izvanrednih studenata po generaciji. Studij je namijenjen ponajprije studentima koji su zaposleni u javnoj upravi te se stoga i izvodi samo kao izvanredni. Upis na Studij planira se provoditi svake druge godine. Završetkom Studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/stručna specijalistica javne uprave (spec. publ. admin.).


Iskustva naših studenata

 

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan za ak. god. 2020./21.

Satnica predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrazac za studentske pisane radove

Upute i obrasci za prijavu završnog radaend faq
Obavijesti

 

Obavještavaju se studenti svih studija da, radi zaštite identiteta, nastavnike i stručne službe Fakulteta mogu kontaktirati isključivo putem svoje e-mail adrese @pravri.hr uz naznaku imena i prezimena te studijskog programa (Integrirani studij; Upravni studij i sl.). E-mail poruke pristigle s drugih e-mail adresa nastavnici i stručne službe Fakulteta neće uzimati u obzir.

Prodekani za nastavu

 

Natječaj za upis studenata na Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave - produljen rok za prijave

SVEUČILIŠTE U RIJECI
PRAVNI FAKULTET
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave


Rijeka, 01. srpnja 2021.

 


Obavijest o produženju primanja prijava za upis na Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave


Obavještavaju se zainteresirani kandidati da se produžuje rok za podnošenje prijava na Natječaj za upis studenata na Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave koji će započeti u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. Rok za podnošenje prijava produžuje se do popunjenja upisne kvote.
Tekst Natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.Tekst natječaja

Informacije o studiju i upisu na studij
Prijavni list

Iskustva naših studenata

Odluka o produženju roka za dovršetak studiranja za studente koji su upisali studij ak. god. 2017./2018. i ranije

Odluka o produženju roka za dovršetak studija


 

Odluka o financijskim obvezama studenata

Opširnije...

 

Prijava diplomskih/završnih radova studenta – putem sustava Provis

Obavještavaju se studenti Integriranog studija, Upravnog studija i SDSSJU-a (koji imaju upisano Pravno istraživanje, odnosno Završni rad) da prijavu teme i cjelokupni postupak (ispunjavanje i potvrda Obrasca A i Obrasca B) provode u komunikaciji s nastavnicima putem sustava PROVIS koji navedene obrasce generira elektroničkim putem.

Studenti se pozivaju da prethodno konzultiraju „Upute studentima - Prijava teme diplomskog/završnog rada kroz PROVIS“.

U sustav PROVIS studenti mogu ući klikom na ikonicu s desne strane naslovne Internet stranice Fakulteta.

Mole se studenti koji u Pravnom istraživanju ili pripremi pisanja završnog rada koriste literaturu iz biblioteke Fakulteta pogotovo ako se radi o udžbeničkoj građi ili knjigama koje imaju praktičnu primjenu (npr. Komentari zakona ili baze poput IUSInfo, Hrvatska pravna revija i sl.) da prilikom prijave teme označe „kvačicom“ prozor „Student koristi uslugu službe za stručnu praksu“.

Prodekani za nastavu

 
.