Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Učinkovita regulacija digitalnog tržišta kao poticaj inovacijama u ICT sektoruO projektu

Broj projekta: uniri-drustv-18-214
Datum početka: 7. ožujka 2019.
Datum završetka: 7. ožujka 2022.
Voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Kunda
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Sažetak projekta


Odnos prava i ICT-ja je neizbježan pri čemu se pravo neprestano treba prilagođavati digitalnim tehnologijama (Pietropauli, u: Scienca juridica e technologie informatice, 2017), no uočava se da legislativa redovito kaska za njima (Katulić, u: ZPFR, 2014). Zapravo, ICT predstavlja izazov tradicionalnim pravnim vrijednostima i normama zbog dominantne važnosti informacija i poslovnih  modela na novim osnovama (Murray, IT Law, 2013). Nije pretjerano reći da su izazovi provedbe pravnih normi na nacionalnim planu, ali i u EU, katkad toliko složeni da dovode do stanja trajne pravne nesigurnosti (Katsoulacos/Ulph, Competition Law, EJLE 2016) koja negativno utječe na ponašanje tržišnih subjekata, uključivo SME. Naime, iako se očekuje da prelazak na ekonomiju utemeljenu na informacijama otvara vrata, ne samo domaćeg i europskog, nego i globalnog tržišta za SME (Wang, Internet Jurisdiction, 2010) to se ne ostvaruje u zadovoljavajućoj mjeri, posebno u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska pati od nedostatnog ekonomskog učinka, posebice onog koji bi trebali imati SME. Njihova je gustoća u Hrvatskoj tek 70% gustoće u EU-u (Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.). Pored toga, najrecentniji Global Information Technology Report 2016 koji izdaje World Economic Forum navodi Hrvatsku tek na 54. mjestu prema kolektivnom indeksu koji ocjenjuje učinak ICT. Grafički prikaz zornim čini snagu i slabost hrvatskog ICT sektora. Posebno je indikativan raskorak između visoko razvijenih vještina i dostupnosti s jedne strane, i iznimno nisko pozicioniranog regulatornog okvira i uporabe u poslovanju s druge.

ICT, kao inherentno globalna industrija, je posebice sklona utjecaju prava, budući da je pravo po definiciji nacionalno po svojem porijeklu. Regulativa se može pokazati neodgovarajućom iz razloga što je prekomjerna, pretjerano ograničavajuća, pruža nedostatnu zaštitu, neopravdano je skupa, kontraproduktivna, preklapa se, zastarjela, nekoherentna itd. Brzi tehnološki razvoj, posebice u ICT sektoru, otvoreno i razvijajuće globalno tržište i rastući porast pristupa informacijama stvara potrebu za konstantnim revidiranjem regulative i prilagodbom kako bi bila u tijeku sa svijetom koji se ubrzano mijenja. Trenutačni pravni okvir djelovanja SME na hrvatskom digitalnom tržištu, posebno i ICT sektoru, ne stimulira u dovoljnoj mjeri njihov razvoj. Stoga je pravnu regulativu digitalnog tržišta u ICT sektoru potrebno je unaprijediti i osposobiti za bržu prilagodbu novom tehnološkom razvoju. 
Istraživački tim

Voditeljica:
Prof. dr. sc. Ivana Kunda

Članovi:
Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
Izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić
Doc. dr. sc. Danijela Vrbljanac
Dr. sc. Jasmina Mutabžija, LL.M.
Dr. sc. Darja Lončar Dušanović, LL.M. (doktorandica do 23. ožujka 2021.)
Doktorandica Marijana Liszt
Doktorand Lovro Klepac
Doktorandica Dorotea Tuškan

 
Projektni rezultati

Poveznica na bazu CROSBI


Organizacija znanstvenih skupova:

Međunarodni znanstveni kolokvij Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualitàPravni fakultet u Rijeci, 21. rujna 2020.: Sessione UNIRI-DIGITALE I: Plasmare il mercato unico digitale europeo: economia dei dati, economia collaborativa e concorrenza (Sesija UNIRI-DIGITALNO: Aktualna pitanja jedinstvenog digitalnog tržišta: podatkovna ekonomija, ekonomija dijeljenja i tržišno natjecanje)

6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije, Zagreb, 18.-19. listopada 2019.

Međunarodni znanstveni kolokvij Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità, Pravni fakultet u Rijeci, 4. srpnja 2019.: Sessione UNIRI-DIGITALE: Questioni di attualità nel mercato unico digitale (Sesija UNIRI-DIGITALNO: Aktualna pitanja jedinstvenog digitalnog tržišta)Izlaganja na skupovima:

Ivana Kunda, Prekogranična provedba prava na zaštitu osobnih podataka u Europskoj uniji, Identitet u prekograničnim privatnopravnim odnosima, HAZU, Zagreb, 25. veljače 2021. 

Vlatka Butorac Malnar, Prijedlog Uredbe o digitalnim tržištima: može li EU pripitomiti nadzornike pristupa?, Pravo tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i Europskoj uniji, HAZU, Zagreb, 1. veljače 2021. 

Ivana Kunda, Zaštita osobnih podataka na internetu – kako iluziju pretvoriti u stvarnost?, Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unijeHAZU, Zagreb, 24. studenoga 2020. 

Emilia Mišćenić, Učinkovitost i transparentnost online informiranja potrošača, Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije, HAZU, Zagreb, 24. studenoga 2020. 

Ivana Kunda, Izuzetci i ograničenja prema Direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu i nacrtu hrvatskog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Reforma autorskog prava u Europskoj uniji, HAZU, Zagreb, 15. listopada 2020. 

Emilia Mišćenić i Anna-Lena Hoffmann, The Role of Opening Clauses in Harmonization of EU Law: Example of The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), EU 2020 – Lessons from the past and solutions for the future, Pravni fakultet u Osijeku, 10.-11. rujna 2020. 

Danijela Vrbljanac, Sukladnost robe s ugovorom o kupoprodaji: novine koje donosi nova Direktiva (EU) 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu, 12.-13. prosinca 2019. 

Ivana Kunda, Harmonizirana pravila o isporuci digitalnog sadržaja kao poticaj malim i srednjim poduzetnicima za širenje na digitalnom tržištu, Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu, 12.-13. prosinca 2019. 

Vesna Tomljenović, Žigovi koji sadrže osobna imena: Koliko je velik Veliki Luciano?, 6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije", Zagreb, 18.-19. listopada 2019. 

Ivana Kunda, Provedba prava na internetsko priopćavanje javnosti, 6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije", Zagreb, 18.-19. listopada 2019. 

Jasmina Mutabžija, Intelektualno vlasništvo i umjetna inteligencija, 6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije", Zagreb, 18.-19. listopada 2019. 

Emilia Mišćenić i Vlatka Butorac Malnar, Nepošteno trgovanje u digitalnom okružju: Sudska provedba, 6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije", Zagreb, 18.-19. listopada 2019. 

Vlatka Butorac Malnar, La vendita via internet dopo la sentenza della Corte di Giustiza dell'UE nel caso Coty Internetska prodaja nakon presude Suda EU-a u predmetu Coty, međunarodni znanstveni kolokvij Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità, Pravni fakultet u Rijeci, 4. srpnja 2019. 

Danijela Vrbljanac, Violazione dei diritti della personalità via Internet – la competenza giurisdizionale dopo la sentenza Bolagsupplysiningen (Povreda prava osobnosti putem interneta – međunarodna nadležnost nakon presude Bolagsupplysningen), međunarodni znanstveni kolokvij Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità, Pravni fakultet u Rijeci, 4. srpnja 2019. 

Ivana Kunda, The EU Digital Single Market: What Role for the Private International Law?, 2019 Journal of Private International Law Conference, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München, 12.-14. rujna 2019. 

Ivana Kunda, Hyperlinking to copyright works: Is there a link rot?, 2nd EU Business Law Forum "EU Business Law through the Lens of Digital Revolution", Centre for European Studies (CES) of the Faculty of Law and Political Sciences of Széchenyi István University, Győr, Mađarska, 14. lipnja 2019. 


Objavljeni znanstveni radovi:

Ivana Kunda, Hyperlinking to copyright works in EU: Finding a weak link, u: D. Gervais (ur.), The Future of Intellectual Property, Edward Elgar, 2021., str. 251.-271.Poglavlje 13 - Hyperlinking to copyright works in EU: Finding a weak link, u: D. Gervais (ur.), The Future of Intellectual Property, Edward Elgar, 2021., str. 251.-271.


Emilia Mišćenić i Anna-Lena Hoffmann, The Role of Opening Clauses in Harmonization of EU Law: Example of The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)“, u: Petrašević, Tunjica/Duić, Dunja (ur.), EU 2020 – Lessons from the past and solutions for the future, Osijek, Pravni fakultet, 2020. str. 44.-61.

Danijela Vrbljanac, Ugovori na daljinu i izvan poslovnih prostorija trgovca, u: Emilia Mišćenić (ur.), Europsko privatno pravo: Posebni dio, Školska knjiga, Zagreb, 2021., str. 184.-227.

Ivana Kunda, Elektronička trgovina, u: Emilia Mišćenić (ur.), Europsko privatno pravo: Posebni dio, Školska knjiga, Zagreb, 2021., str. 228.-285.

Danijela Vrbljanac, Zaštita osobnih podataka, u: Emilia Mišćenić (ur.), Europsko privatno pravo: Posebni dio, Školska knjiga, Zagreb, 2021., str. 288.-348.

Danijela Vrbljanac, International Jurisdiction for Violations of Data Protection, u: Sander, Gerald G./Pošćić, Ana/Martinović, Adrijana (ur.), Exploring the Social Dimension of Europe Essays in Honor of Nada Bodiroga-Vukobrat, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2021.

Emilia Mišćenić (ur.), Europsko privatno pravo: Posebni dio, Školska knjiga, Zagreb, 2021.

Vlatka Butorac Malnar i Jasminka Pecotić Kaufman, 6th Competition Law and Policy Conference in Memory of Dr. Vedran Šoljan – ‘Challenges to the Enforcement of Competition Rules in Central and Eastern Europe’ & ‘Competition Policy Enforcement in Digital Economy: Recent Developments’, University of Zagreb, 12–13 December 2019, Zagreb, Croatia, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 13 (2020.) 2, str. 285.-290.

 
 
Popularizacija znanosti:
 

Danijela Vrbljanac, Obrada osobnih podataka – znate li svoja prava?, predavanje 5. prosinca 2019. u 19 sati u organizaciji udruge “Kulturni front” (M. Tita 42, Opatija)

Emilia Mišćenić, Kako zaštititi potrošače i poslovanje pravilnim online informiranjem kupaca, seminar u okviru tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj, Hrvatska gospodarska komora, Podružnica Rijeka, 15. ožujka 2019.

 
.