Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Seksualno zlostavljanje djece u Republici Hrvatskoj - fenomenološke i etiološke perspektiveO projektu

Broj projekta: uniri-drustv-18-86
Datum početka: 7. ožujka 2019.
Datum završetka: 7. ožujka 2022.
Voditeljica: doc. dr. sc. Dalida Rittossa
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Sadržaj projekta


U zadnje vrijeme u hrvatskom javnom prostoru ponovno je aktualizirana problematika seksualnih delikata na štetu djece. I dok mediji sve se češće prenose vijesti o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece, civilne udruge i pojedinci otvoreno kritiziraju trenutna kaznenopravna rješenja kojima se nastoji suzbiti ova krajnje negativna društvena pojava. Pred zakonodavca su izneseni jasni zahtjevi za usvajanjem reforme kojom bi se omogućilo strože kažnjavanje seksualnih prijestupnika i njihova dugogodišnja inkapacitacija. Osim kriticizma javnosti, poziv za preispitivanjem kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta predstavlja i Direktiva 2011/93/EU. Unatoč jasnoj potrebi za njihovom ocjenom, u hrvatskom akademskom diskursu rijetki su radovi koji se bave kaznenopravnom zaštitom djece od seksualnog zlostavljanja. Ranija istraživanja također su pokazala kako se izmjenama tih delikata često pristupalo na prečac, bez provođenja dubinske znanstvene analize kojom bi se reforma opravdavala. Kako bi se pridonijelo raspravi o mogućim zakonodavnim intervencijama na znanstveno argumentirani način, tijekom izvođenja projekta detaljno će se analizirati kaznena djela iz Glave XVII. KZ-a. Ocijenit će se jesu li te odredbe u skladu s konvencijskim i europskim standardima. Kako bi se preispitalo primjenjuju li se trenutno važeće norme o seksualnim deliktima na štetu djece adekvatno u sudskoj praksi i treba li ih mijenjati, provest će se istraživanje na općinskim i županijskim sudovima u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku. Istraživanje će obuhvatiti sve pravomoćne presude povodom počinjenja najtežih seksualnih delikata na štetu djeteta u zadnjih 10 godina. Ocijenit će se njihove fenomenološke i etiološke karakteristike i posljedice primarne i sekundarne viktimizacije djece. Na temelju provedene teorijske i praktične analize predložit će se rješenja de lege ferenda za daljnje osnaženje prava djece na zaštitu od seksualnog zlostavljanja unutar kaznenog zakonodavstva.
Istraživački tim

Individualni projekt
Doc. dr. sc. Dalida Rittossa 
Postignuća


Znanstveni radovi u okviru projekta:

1) Rittossa, D.: Kulturna obrana - novi izazov za kazneno pravo u multikulturnom društvu, objavljeno u: Turković, K., Munivrana Vajda, M., Dragičević Prtenjača, M. (ur.): Liber amicorum Petar Novoselec, Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019., str. 399.-433.
2) Rittossa, D.: Kažnjavanje počinitelja najtežih seksualnih delikata na štetu djece u RH - zakonski okviri i postojeća sudska praksa, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol.  25, br. 2, 2018., str. 417.-445.
3) Rittossa, D.: Seksualni delikti na štetu djece - hrvatski kaznenopravni okvir kroz prizmu zahtjeva iz Direktive 2011/93/EU, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol.  25, br. 1, 2018., str. 29.-63.

Organizacija znanstvenih skupova:

1) Međunarodni znanstveni kolokvij Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità, Pravni fakultet u Rijeci, 4. srpnja 2019.: UNIRI-PENALE: La tutela delle vittime minori di abusi sessuali e la loro vulnerabilità Sesija (Sesija UNIRI-KAZNENO: Zaštita djece žrtava seksualnih delikata i njihova ranjivost)

Izlaganja na skupovima:

1) Rittossa, D.: "A look elsewhere: The ECHR complaints on the completeness of investigation for family crimes in Croatia / Uno sguardo altrove: le censure della Corte Edu sulla completezza delle indagini per violenza endofamiliare in Croazia", La completezza delle indagini tra legalità e ricerca della verità, 8.-9. studenog 2019., Pescara, Italija (u koautorstvu sa Škorić, M.)
2) Rittossa, D.: "Il concetto della vulnerabilità – un nuovo standard di protezione dei minori contro gli abusi sessuali nel diritto penale croato", Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità, 4. srpnja 2019., Rijeka, Hrvatska
3) Rittossa, D.: "Spolna zlouporaba djece u obitelji - kaznenopravni okvir i kriminološke odrednice", simpozij s međunarodnim učešćem - 3. ljetna škola CSI 2019, 13. lipnja 2019., Rijeka, Hrvatska

Popularizacija znanosti:

Intervju "Seksualni delikti", Jutarnji list, 19. listopada 2019.

 
.