Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih uslugaO projektu

Vrsta potpore: potpora UNIRI za istraživanjakoja se nastavljaju na dosadašnje znanstveno recenzirane i financirane projekte MZOS-a, odnosno potpora za istraživački tim s najmanje 5 istraživača
Broj potpore:  13.08.1.2.01
Datum sklapanja ugovora o potpori: 12. ožujka 2014.
Voditeljica: prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Sadržaj projekta

Istražit će se financijska usluga koju pružaju investitori rizičnog kapitala te njihovo novo pravno uređenja na razini EU-a i RH-a. Ispitat će na koji način ta financijska usluga i druge povezane financijske usluge potiču komercijalizaciju znanstvenih (sveučilišnih) istraživanja, puteve njihove komercijalizacije kroz tzv. spin-off i start up društva. Razradit će se pravni aspekti i pretpostavke pod kojima se pruža ta usluga (porezni, ugovorni, statusni, aspekti tržišta kapitala, uloga instituta preuzimanja, tržišnog natjecanja, kao i aspekti mjerodavnog prava i nadležnosti). U uvjetima recesije raste važnost fondova rizičnog kapitala jer su oni spremni uložiti u trgovačka društva s većim rizikom od onog koji je prihvatljiv za banke. Ta brzo rastuća društva u svojoj imovini nemaju značajniju materijalnu imovinu, ali imaju intelektualno vlasništvo s visokim tržišnim potencijalom. Strukturiranje te transakcije je kompleksno i zahtijeva brojna znanja iz specijalističkih pravnih disciplina. Kvalitetno pravno strukturiranje tih oblika ulaganja omogućit će bolje iskorištavanje intelektualnog potencijala kroz identifikaciju regulatornih rizika i načina njihova rješavanja. Kombinirat će se analiza pravnih rješenja s empirijskim istraživanjem koje se provodi u drugoj godini istraživanja.
Ovo istraživanje ojačati će istraživački portfelj PRAVRI-a, ali i povezati rezultate istraživanja s točkom njihove komercijalizacije odnosno mogućnost razvoja i unaprjeđenja poslovnih modela koje razvija STEPRI, a na temelju danih pravnih inputa. Nastavak ovog istraživanja omogućit će dodatno znanstveno profiliranje istraživačkog portfelja znanstvenika PRAVRI-a koji djeluju unutar četiri katedre (Katedre za trgovačko pravo i pravo društava, Katedre za financijsko pravo, Katedre za europsko i međunarodno privatno pravo, Katedre za građansko pravo) i dva zavoda (Zavoda za pravo društava i financijsko pravo i Zavoda za europsko i usporedno zakonodavstvo), a omogućit će bolje prožimanje cjelokupnog istraživačkog portfelja na razini sveučilišta.

Ključne riječi: zaštita korisnika, tržište financijskih usluga, hrvatsko pravo, europsko pravo
 
Istraživački tim

Članovi osnovnog tima:
prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, voditeljica
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, istraživačica
Portfelj djelatnika 
Google znalac
 
prof. dr. sc. Dionis Jurić, istraživač
Portfelj djelatnika  
Google znalac
 
doc. dr. sc. Ivana Kunda, istraživačica
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, istraživačica
Portfelj djelatnika 
Google znalac
 
doc. dr .sc. Loris Belanić, istraživač
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
dr. sc. Antonija Zubović, viša asistentica/postdoktorandica
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
Mihaela Braut Filipović, znanstvena novakinja/doktorandica
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
Stjepan Gadžo, znanstveni novak/doktorand
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
Danijela Vrbljanac,znanstvena novakinja/doktorandica
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
Nikolina Grković. znanstvena novakinja/doktorandica
Portfelj djelatnika
Google znalac
 
Članovi izvan osnovnog tima:
Marijana Liszt (LL.M. Madrid), doktorandica PRAVRI-a
 
Tamara Obradović Mazal (LL.M. London), doktorandica PRAVRI-a
 
Boris Golob, direktor STEPRI-a
Portfelj djelatnika
 
Jana Blažević Marčelja, STEPRI
Portfelj djelatnika
 
Suradnici iz inozemstva:
Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, sutkinja Općeg suda Europske unije u Luksemburgu
curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7465/presentation-des-membres

 
Postignuća

Mobilnost
Prezentacije rezultata istraživanja
Objavljeni radovi
Ostala postignuća
 
.