Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost: Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) – UIP-2014-09-9377O projektu

Datum početka: 01. srpanj 2015.
Datum završetka: 30. lipanj 2018.
Voditeljica: Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Sadržaj projekta

Sigurnost radnog odnosa stvar je prošlosti. Stari model kvazi-doživotnog radnog odnosa uz prihvatljivu plaću u zamjenu za neupitnu lojalnost i poslušnost više ne postoji, a na sceni novog svijeta rada novi su pojmovi i zahtjevi: zapošljivosti (employability), fleksibilnosti (flexibility) i fleksigurnosti (flexicurity).
Svi ovi zahtjevi postavljaju se i pred hrvatskog zakonodavca. Proteklo desetljeće razvoja hrvatskog radnog prava obilježila je, prije svega, harmonizacija radnog zakonodavstva s acquis communautaire, u kontekstu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Nakon dvogodišnjeg intenzivnog rada donesen je novi Zakon o radu koji je stupio na snagu početkom kolovoza 2014. Jedno od temeljnih obilježja ove reforme jest daljnja fleksibilizacija zakonodavstva, koju traže država i poslodavci, a snažno joj se protive sindikati. Situacija na hrvatskom tržištu rada trenutno je vrlo nepovoljna. Broj nezaposlenih početkom listopada 2015. Godine dosegao je 269.349. Hrvatsko tržište je segmentirano, tradicionalni radni odnos ustupa mjesto atipičnim oblicima rada. Iako ekonomska kriza može biti razlog za ovakvu situaciju, važna je uloga koju u tome ima postojeće hrvatsko radno zakonodavstvo.
Europske zemlje bile su primorane uvesti fleksibilna tržišta rada kako bi ostale kompetitivne u uvjetima snažnih ekonomskih promjena. Fleksibilnost i fleksigurnost imaju svoje prednosti, no isto tako i ozbiljne negativne učinke koje je potrebno analizirati.
U svojem izvješću Employment in Europe 2006 Europska komisija definirala je fleksigurnost kao „optimalnu ravnotežu između fleksibilnosti tržišta rada i sigurnosti posloprimaca od rizika tržišta rada“. Prema Zelenoj knjizi: Modernizacija radnog prava kao odgovor izazovima 21. stoljeća, Europske komisije, krucijalno je preispitati tradicionalni model radnog odnosa, koji jamči preveliku zaštitu (tj. deregulirati nacionalne radnopravne standarde), poticati kreativnost radne snage općenito te omogućiti poslodavcima i radnoj snazi bolju prilagodbu rastućem i kompetitivnom poduzetništvu.
Oko strategije fleksigurnosti vodi se ne samo znanstvena, nego i oštra politička rasprava. Važno je pitanje kako će daljnja fleksibilizacija tržišta rada utjecati na nove sustave socijalne sigurnosti. Znanstvenici se slažu da je za budućnost radnog prava krucijalan odnos između socijalne sigurnosti i međunarodnih standarda, posebice onih o „radu dostojnom čovjeka“ (decent work). Posebice su važni međunarodni i supranacionalni minimalni standardi zaštite radnika od neopravdanog prestanka ugovora o radu. No promjene otkaznog zakonodavstva u nekim zemljama članicama ozbiljno su ugrozile ove standarde, a time i koncept sigurnosti radnog odnosa.
Nestandardni (atipični) oblici zapošljavanja kojima poslodavci ostvaruju fleksibilnost imaju sve veće značenje. Oni zamjenjuju stabilni, tradicionalni radni odnos na neodređeno vrijeme te uključuju različite oblike rada: primjerice, rad s nepunim radnim vremenom, privremeni rad putem agencija za privremeno zapošljavanje, rad na određeno vrijeme, sezonski rad, povremeni rad, rad kod kuće, tele-rad, samozapošljavanje i dr. Važno je pitanje postoje li pretpostavke za izradu takvog pravnog instrumenta na europskoj razini koji bi zajamčio određenu razinu prava za sve atipične radnike, kako bi se spriječile zloporabe njihova slabijeg položaja i zajamčio minimalni standard rada dostojnog čovjeka.
Zadatak je istraživačkog tima analizirati postojeću zakonsku regulativu RH, regulativu na razini EU, nacionalna zakonodavstva europskih država, kao i relevantnu sudsku praksu nacionalnih sudova, te Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava, odrediti temeljna pitanja i probleme vezane uz fleksigurnost i nove, atipične oblike rada. Na tim osnovama tim će razviti novi regulatorni okvir, kroz prijedloge (modele) de lege ferenda, što će predstavljati jedinstveni doprinos predmetnog istraživanja.
    Očekivani rezultati Projekta jesu prijedlozi de lege ferenda (modeli) koji će biti razvijeni za vrijeme trajanja Projekta. Rezultati će se javno objaviti i diseminirati kroz izvješća i objavljivanjem u inozemnoj i domaćoj literaturi (dostupni sažetak spoznaja do kojih se došlo tijekom istraživanja bit će dostupan kreatorima politika, te znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti),  te na konferencijama i kroz znanstvene članke. Rezultati Projekta temeljit će se na sljedećim ciljevima: utvrđivanje inicijative u predmetnom području, utvrđivanje prednosti i nedostataka važećeg regulatornog okvira te utvrđivanje postojećeg stanja,  kao polazišta za sljedeću fazu istraživanja; prijedlog / razvijanje novog regulatornog okvira (modela) u Hrvatskoj i razmjena iskustva i dobrih praksi.
U okviru Projekta planirane su sljedeće konferencije i okrugli stol:

1.      konferencija: ožujak / travanj 2016.
         Okrugli stol: ožujak / travanj 2017.
2.      konferencija: ožujak / travanj 2018.

Ključne riječi: radno zakonodavstvo, fleksigurnost, ugovor o radu, novi oblici rada
 Istraživački tim

Članovi istraživačkog tima iz Hrvatske:

Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta, voditeljica (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci)
portfelj djelatnika
google znalac

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci)
portfelj djelatnika
google znalac

Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 
Doc. dr. sc. Ana Pošćić (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci)
portfelj djelatnika
google znalac

Izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 
Izv. prof. dr. sc. Andrijana Bilić (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu)

Doc. dr .sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci)
portfelj djelatnika
google znalac

Doc. dr. sc. Adrijana Martinović (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci)
portfelj djelatnika
google znalac

Članovi istraživačkog tima iz inozemstva:

Prof. dr. Emerit. Herman Knudsen (University of Aalborg, Denmark)

Prof. dr. Frans Pennings (University of Utrecht, The Netherlands)

Prof. dr. Marina Brollo (University of Udine, Italy)

Prof. dr. Laura Calafa' (University of Verona, Italy)

Prof. dr. Darja Senčur Peček (University of Maribor, Slovenia)

Prof. dr. Gerald G. Sander (Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Germany)

Doc. dr. Anna Zilli (University of Udine, Italy)

Dr. Christina Hiessl (Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Union, Trier, Germany; Yonsei University, Graduate School of Social Welfare, South Corea)
Postignuća

Znanstveni i stručni radovi istraživača objavljeni u okviru projekta:

1. Senčur Peček, Darja, Laleta, Sandra, Ugovor o radu i ugovor o djelu: područje primjene radnog zakonodavstva, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39 (2018) br. 1., 411-456 (pregledni znanstveni rad).
2. Smokvina, Vanja, Trasformazione del diritto del lavoro in Croazia dal 1990 fino ad oggi (passando per l’Unione europea), Lavoro e diritto, Vol. 32, br. 3, 2018., str. 551.-571. (rad indeksiran u bazi Scopus)
3. Calafà, Laura, Immigration and Labour Policies: Paradoxes of the European Union, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 39 - 57)
4. Bodiroga-Vukobrat, Nada, Pošćić, Ana, Martinović, Adrijana, Making a Living in the ‘Gig’ Economy: Last Resort or a Reliable Alternative?, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 59 - 71)
5. Bilić, Andrijana, Functional Flexibility in the Context of Lifelong Learning, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 175 - 196)
6. Knudsen, Herman, Lind, Jens, Danish Flexicurity: Not the Same Today as Yesterday, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 197 - 211)
7. Pennings, Frans, Dilemmas in Organizing the Labour Market, Experiences with Flexicurity in the Netherlands, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 213 - 222)
8. Božić, Mijo, Sander, Gerald G., Temporary Agency Work in Germany – A Short History and the Situation de lege lata, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 223 - 240)
9. Grgurev, Ivana, Vukorepa, Ivana, Flexible and New Forms of Employment in Croatia and Their Pension Entitlement Aspects, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 241 - 262)
10. Laleta, Sandra, Individual Dismissal in Croatia, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 263 - 288)
11. Senčur Peček, Darja, Forms of Work Performed in the Republic of Slovenia, u Transnational, European, and National Labour Relations (Flexicurity and New Economy) (ur. Sander, G. G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.), Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, str. 303 - 327)
12. Drageljević, Tatjana, Smokvina, Vanja, Posebnost štrajka s aspekta sudske prakse, Radno pravo, br. 5, 2018., str. 3. - 15.
13. Vlahov, Lorena, Smokvina, Vanja, U prilog raspravi o fleksigurnosti i novim oblicima rada, Hrvatska pravna revija, br. 3, 2018., str. 22. - 35.
14. Smokvina, Vanja, Laleta, Sandra, The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes – Croatia, Springer, 2018. (poglavlje u knjizi, u tisku)
15. Pennings, Frans,  Encouraging growth of skills and innovation in the Netherlands, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
16. Senčur Peček, Darja, Sharing Economy and Workers’ Protection, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
17. Hiessl, Christina, Flexicure labour market structures – the Gretchenfrage of their added value Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
18. Smokvina, Vanja, The specificity of some aspects of temporary agency work in Italy and Croatia, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
19. Brollo, Anna, Mazzanti, Caterina, The Protection of Skills in Employment Relationships and in the Labour Market: An Overview of the Italian Situation, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
20. Laleta, Sandra, Innovation and growth of skills: Challenges to the Croatian legislature, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
21. Pošćić, Ana, Laleta, Sandra, Sharing Economy and Workers’ Protection, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, Supplement, 2018. (u tisku).
22. Pošćić, Ana,  Bačić, Maja, De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja, Pravo i porezi, 2017., br. 2., str. 72. - 82.
23. Smokvina, Vanja, Collective Dismissal in Croatia, str. 35. - 49., u Collective Dismissal in the European Union, A Comparative Analysis (ur. Roberto Cosio, Filippo Curcuruto, Vincenzo di Cerbo, Giovanni Mammonne), Kluwer Law International, Aalphen aan den Rijn, 2017. (poglavlje u knjizi).
24
. Laleta, Sandra, Kotulovski, Karla, Profesionalizacija udomiteljstva u hrvatskom i usporednom pravu: radnopravni i socijalnopravni aspekti, u: Djeca i mladi u alternativnoj skrbi, Zaštita prava na zdravlje, Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“ (ur. Popović, Stjepka i Zloković, Jasminka), Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, 2017., str. 75 - 103 (izvorni znanstveni članak).
25. Pošćić, Ana, Procedural Aspects of EU State Aid Law, str. 490.-501., u EU and Comparative Law Issues and Challenges (Ur. Dunja Dujić, Tunjica Petrašević), Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer, Osijek, 2017., (poglavlje u knjizi).
26. Laleta Sandra, Restructuring of Companies and Employment Security, u Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World) (ur. Ž. Radić et al.), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 2017., str. 179-189., (rad u zborniku sa znanstvenog skupa, objavljen u cjelini).
27. Bilić Andrijana, Perkušić Trpimir, u Croatian Labour Market Development Perspectives in the Context of Flexicurity, Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World (ur. Ž. Radić et al.), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 2017., str. 434 - 447. (rad u zborniku sa znanstvenog skupa, objavljen u cjelini).
28. Senčur-Peček, Darja, Laleta, Sandra, Kraljić, Suzana, Labour law implications of outsourcing in public sector, Lex localis, 2017, no 3, p. 705-723.
29.  Hiessl, Christina, Laleta, Sandra, Implementation problems of the Collective Redundancies Directive and their consequences: the Croatian example, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, Heft 3/2017, str. 441 - 454.
30. Laleta, Sandra, Senčur Peček, Darja, Atipični rad – izazovi zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa na radu i u vezi s radom, Sigurnost, Vol. 59 (2017.) br. 4., str. 315.-330. (izvorni znanstveni rad).
31. Smokvina, Vanja, Disciplinary Procedures in Croatian Football, str. 279. - 301., u Disciplinary Procedures In Football - An International and Comparative Analysis (Ur. Marc Cavaliero, Michele Colucci),  Sports Law and Policy Centre, 2017. (poglavlje u knjizi).
32. Laleta Sandra, Bodiroga-Vukobrat Nada, Fleksigurnost i (de)regulacija tržišta rada, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, v. 37, br. 1, 2016., str. 33-69. (izvorni znanstveni članak).
33. Učur, Marinko Đ., Smokvina, Vanja, Posebnosti radnopravnog statusa radnika u pomorskom ribarstvu s posebnim osvrtom na radno vrijeme i odmore, str. 98.-106., Naše more, Vol. 63 (2016.) br. 4., Supplement (časopis je indeksiran u: Scopus, Elsevier, Embase, Compedex, Geobase, Embiology, Biobase, Fluidex, World Textiles, Penrose-Press, Hrčak, DOAJ, Ebsco Publishing, Proquest, Index Copernicus).
34. Smokvina, Vanja, Iveta Vladimir, The implementation of FIFA Regulations in Croatia, str. 219. - 233., u  FIFA Regulations on working with intermediaries. Implementation at national level, II Edition (Ur. Michele Colucci), Sports Law and Policy Centre, Salerno, 2016. (poglavlje u knjizi).
35. Laleta, Sandra, Instrumenti implementacije Okvirnog sporazuma o stresu na radu i u vezi s radom – s osvrtom na „atipične“ radnike (Zbornik radova sa 6. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, 21. – 24. rujan 2016., Zadar), Veleučilište u Karlovcu (Karlovac), 2016., str. 946. - 952. (rad u zborniku sa znanstvenog skupa, objavljen u cjelini).
36. Bodiroga-Vukobrat Nada, Pošćić, Ana, The Application of State Aid Rules in the Republic of Croatia before and after the Accession to the European Union, u: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, Volume II, SGEM, 2016., str. 487. - 493. (rad u zborniku sa znanstvenog skupa, objavljen u cjelini).
37. Smokvina, Vanja, New issues in the labour relationships in professional football: social dialogue, implementation of the first autonomous agreement in Croatia and Serbia and the new sports labour law cases, The International Sports Law Journal, Vol. 15 (2015), br. 3-4, str.  1. - 13. (znanstveni članak, indeksiran u: SCOPUS, Google Scholar, OCLC, SCImago, SPOLIT, Summon by ProQuest).
38. Smokvina, Vanja, Iveta Vladimir, The implementation of FIFA Regulations in Croatia, str. 168. - 180., u  FIFA Regulations on working with intermediaries. Its implementation at national level (Ur. Michele Colucci), Sports Law and Policy Centre, Salerno, 2015. (poglavlje u knjizi).
39. Bilić, Andrijana, Laleta, Sandra, Barešić, Antea, The challenges of part-time work in the context of flexicurity, u: New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law (ur. Mario Vinković), Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law - Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law, 2015., str. 63 - 96.
Međunarodne znanstvene konferencije održane u okviru Projekta:


1. Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi  modernizacije hrvatskog radnog prava, Pravni fakultet u Rijeci, 22. travnja 2016.


Prezentacije s konferencije

Galerija slika

2. Međunarodna znanstvena konferencija Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 12. svibnja 2017.
 
Prezentacije s konferencije
Galerija slika

3. International Scientific Conference Organisation of the labour market: stimmulating innovation and the growth of skills, 25 May 2018

Prezentacije s konferencije
Galerija slika


Diseminacija rezultata istraživanja (izlaganja članova istraživačkog tima na skupovima)

1. Senčur Peček, Darja: Novejša sodna praksa Sodišča EU, Aktualna vprašanja delovnoga prava, Moravske toplice, Slovenija, 11. - 12. 3. 2016.,
2. Bodiroga-Vukobrat, Nada:  Fleksigurnost i (de)reguliranje tržišta rada
XXII. SAVJETOVANJE PRAVNIKA PETAR SIMONETTI (VLASNIŠTVO – OBVEZE – POSTUPAK), Poreč, Hrvatska, 13. - 15. travnja 2016.
3. Senčur Peček, Darja: Urejanje delovnih razmerjih poslovodnih oseb (direktorjev) gospodarskih družb, Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož. Slovenija, 19.-21.5.2016., 
4. Senčur Peček, Darja: Pojam delavca s primerjalnega in EU vidika, XV. Dnevi delovnog prava in socijalne varnosti, Portorož, Slovenija, 2.-3.6.2016.,
5. Smokvina, Vanja: Fixed-term work in professional sports: Dahmane, Müller… next please
11th Sport&EU Conference, Madrid, Spain, 27.-28. lipnja 2016.
6. Laleta, Sandra, Instrumenti implementacije okvirnog sporazuma o stresu na radu i u vezi s radom – s osvrtom na „atipične radnike“, 6. međunarodni stručno-znanstveni skup: Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Zadar, 21. - 24. 9. 2016.
7. Laleta, Sandra: Restrukturiranje trgovačkih društava i sigurnost zaposlenja,
XXIII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak), Poreč, Hrvatska, 15. - 17. ožujka 2017.
8. Senčur Peček, Darja: Precarious work in Slovenia, International seminar „Precarious work“, Lodz, Poljska, 23. ožujka 2017.
9. Pošćić, Ana: Procedural Aspects of EU State Aid Law,  "International Scientific Jean Monnet Conference -Procedural aspects of EU law“, Osijek, Hrvatska, 6.-7. travnja 2017.
10. Martinović, Adrijana:  Applying the Burden of Proof Rules in Gender Discrimination Cases, International Scientific Jean Monnet Conference -Procedural aspects of EU law“, Osijek, Hrvatska, 6. - 7. travnja 2017.
11. Senčur Peček, Darja: Zaposlovanje, vključevanje agencijskih delavcev in sklepanje pogodb s samozaposlenimi - med učinkovitostjo in zakonitostjo, Konferenciji Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, Slovenija, 18. - 20. svibnja 2017.
12. Senčur Peček, Darja: Delovni čas v dobi stalne dosegljivosti, XVI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož, Slovenija, 8. - 9. lipnja 2017.
13. Hiessl, Christina: Collective labour rights of the self-employed, Seoul Labour Law Professors' Monthly Seminar, Seul, Južna Korea, 17. lipnja 2017.
14. Hiessl, Christina: Collective Labour Relations and the Self-employed: Prospects of a difficult but very necessary integration, Labour Law Reasearch Network (LLRN)'s Annual Congress, Toronto, Kanada, 25. - 27. lipnja 2017.
15. Laleta, Sandra: Restructuring of Companies and Employment Security, "Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Split, Hrvatska, 29. - 30. lipnja 2017.
16. Bilić, Andrijana: Croatian Labour Market Development Perspectives in the Context of Flexicurity, "Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Split, Hrvatska, 29. - 30. lipnja 2017.
17. Senčur Peček, Darja, Laleta, Sandra: Ugovor o radu i ugovor o djelu: područje primjene radnog zakonodavstva,  XXIV. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)“, Poreč, 11. – 13. travnja 2018.
18. Pošćić, Ana, Laleta, Sandra: Sharing economy and workers' protection, International Scientific Conferences Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMIC 2018, University of Rijeka, Faculty of Economics, Opatija, May 2 – 4, 2018.
19. Laleta, Sandra: Rad po mjeri čovjeka, konferencija u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Hans Ebert Stiftunga, Zagreb, 9. svibnja 2018. (pozvano sudjelovanje u panel raspravi)
20. Smokvina, Vanja: Ljudska prava u radnom pravu – osvrt na atipične oblike rada, Korzo ljudskih prava – tribina u organizaciji ELSA Rijeka, Rijeka, 9. svibnja 2018.
21. Laleta, Sandra: Tribina: Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?, u organizaciji Inicijative Radno i ravnopravno i Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Rijeka, Ex Libris, 28. svibnja 2018.
22. Smokvina, Vanja: Social Dialogue in Context – EU Standards and Croatian Reality, "EU LAW IN CONTEXT - ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGEMENT ECLIC)", Pravni fakultet, Osijek, 14.-15. lipnja 2018.


Sudjelovanje članova istraživačkog tima na međunarodnim konferencijama:
 
1. Bodiroga-Vukobrat, Nada:  2015 Annual Conference and General Assembly, European Law Institute, Vienna, Austrija, 2. - 4. rujna 2015.,
2. Martinović, Adrijana: 3rd International Conference: Legal Reform and EU Enlargement – Transfer of Experiences “Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives”, Zagreb, Hrvatska, 21. - 23. ožujka 2016.,
3. Pošćić, Ana: 3rd International Conference: Legal Reform and EU Enlargement – Transfer of Experiences “Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives”, Zagreb, Hrvatska, 21. - 23. ožujka 2016.,
4. Laleta, Sandra: Međunarodna konferencija XV. Dnevi delovnog prava in socijalne varnosti, Portorož, Slovenija, 2. - 3. 6. 2016.,
5. Grgurev, Ivana: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical Employment and Digitalisation, European Centre of Expertise (ECE), Frankfurt, Njemačka, 28. travnja 2017.
6. Vukorepa, Ivana: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical Employment and Digitalisation, European Centre of Expertise (ECE), Frankfurt, Njemačka, 28. travnja 2017.
7. Zilli, Anna: sudjelovanje na međunarodnom seminaru 10th Seminar for young researchers on “European Labour Law and Social Law”, Amsterdam, Nizozemska, 11. - 13. svibnja 2017.
8. Laleta, Sandra: Novelties in Labour Law, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 23. travnja 2018.
 
 
Studijski boravci članova istraživačkog tima:
 
1. Smokvina Vanja: Sveučilište u Udinama, Italija, 15. - 16. i 22. - 23. 2. 2016.,
2. Laleta Sandra: Pravni fakultet u Mariboru, Slovenija, 12. - 18. 6. 2016.
3. Smokvina Vanja: Edge Hill University, UK, 25.-29.10.2016., održano predavanje studentima u okviru kolegija „Sports Law“: "Sports Law from some other point of view - the case of Croatia", 28. 10. 2016.
4. Smokvina Vanja: Udruga mađarskih poslodavaca i industrijalaca, Budimpešta, Mađarska, 13. - 15. 3. 2017.
5. Laleta Sandra: Pravni fakultet u Mariboru, Slovenija, 19. - 23. 6. 2017.
6. Pošćić Ana: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht , Hamburg, Deutschland (srpanj 2017.)
 
 
Stručni sastanci

Radni sastanak održan 23. listopada 2015. na Pravnom fakultetu u Rijeci.


 

 

Radni sastanak održan 14. siječnja 2016. na Pravnom fakultetu u Rijeci.

 

 Prof. dr. Frans Pennings (Pravni fakultet Sveučilišta u Utrechtu, Nizozemska) održao je u okviru Projekta, 14. siječnja 2016. godine, na Pravnom fakultetu u Rijeci predavanje o temi koordinacije socijalne sigurnosti.

 

 

 

 

 
Prof. dr. Christina Hiessl (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäische Union, Trier, Njemačka / Yonsei University, Graduate School of Social Welfare, Južna Koreja), održala je u okviru projekta 15. ožujka 2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci predavanje na temu The Social Dimension of EU Law (Its Foundations, Present-Day Challenges and the Way Forward)
 
 
Prof. dr. Marina Brollo (Sveučilište u Udinama, Italija) održala je u okviru projekta, 11. svibnja 2017. godine, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci predavanje na temu Ovlasti poslodavca i fleksibilnost vođenja poduzeća nakon Jobs Acta
 


 
Prof. dr. Gerald G. Sander (Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Germany) održao je u okviru projekta, 6.-8. lipnja 2017. godine, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci više predavanja na temu Razni aspekti razvoja njemačkoga građanskog prava te odabranih instituta BGB-a i drugih pravnih izvora

Dorotea Zec, mag. iur. (Sindikat pomoraca Hrvatske) održala je u okviru projekta 21. ožujka 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci predavanje studentima s temom Sindikati, kolektivno pregovaranje, socijalni dijalog i Međunarodna organizacija rada.Dijana Kesonja, dipl. iur. (Ured pučke pravobraniteljice RH) održala je dana 24. travnja 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci predavanje studentima s temom Diskriminacija u radnom odnosu.
        


Hrvoje Tramontana, dipl. iur. (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka)  održao je dana 30. svibnja 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci predavanje studentima s temom Predstavljanje mjera za zapošljavanje i smanjenja nezaposlenosti HZZ-a
Širenje suradnje – sudjelovanje u drugim projektima:

“CEELAB - Improving knowledge on the impact of Central - and Eastern European social partners on competitive labour market reforms facing the global crisis“ VP/2016/004/0026


Dodatne aktivnosti u vezi projekta:
 
1.  Izlaganje gospođe Mirele Rašić, voditeljice Odjela za političko izvještavanje i analize Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj: „Budućnost Europe – što mladi mogu učiniti za EU?“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 5. travnja 2017.,
 


 
2. Međunarodna znanstvena konferencija 3. riječki dan sportskog prava EU, Uvod u sportsko pravo EU, Pravni okvir u nogometu – različiti aspekti,  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 27. travnja 2017.
 
Galerija slika

Baza podataka (samo za istraživače)

Drugi o nama

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Novi list

 

 
.