Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci bio je sudionik projekta pod nazivom „Business & Human Rights Challenges for cross border litigation in the European Union“ (Grant Agreement No. JUST/2013/JCIV/AG/4661) u kojem je koordinator bio Globernance Instituto de Gobernanza Democrática AEIE, španjolski institut za istraživanju i edukaciju na području demokratske vladavine. Trajanje projekta je bilo dvije godine, počevši od 15. rujna 2014. godine. Službena internetska stranica projekta je ovdje.

Projekt je bio usmjeren istraživanju učinkovitih načina pravne zaštite od povreda ljudskih prava koja proizlaze iz prekograničnih aktivnosti multinacionalnih korporacija. Pravni i praktični problemi koji se pojavljuju u takvim slučajevima su primjerice problemi međunarodne nadležnosti, mjerodavnog prava, pribavljanja dokaza, troškova, standarda pažnje i dr. Stoga su ciljevi projekta istražiti nacionalna i ujednačena europska pravila međunarodne nadležnosti, mjerodavnog prava i postupovne prepreke koje sprječavaju učinkovitu i pravednu pravnu zaštitu žrtava, ukazati na potrebu reforme europskog zakonodavstva u tom pogledu te istražiti međunarodne i nacionalne obveze i prikladne standarde pažnje korporacija koje će primjenjivati sudstvo u Europskoj uniji prilikom procjene aktivnosti tih korporacija.

U projektu je kao partner sudjelovao i Pravni fakultet u Rijeci kroz djelovanje prof. dr. sc. Eduarda Kunšteka i izv. prof. dr. sc. Ivane Kunde u svojstvu istraživača. U okviru toga projekta, u suautorstvu ovih dvoje istraživača, izrađeno je i nacionalno izvješće za Hrvatsku, koje je pod nazivom „Potential jurisdictional bases for bringing corporate-related human rights abuse cases before Croatian courts“ objavljeno u: SEE/EU Cluster of Excellence in European and International Law (ur.), South Eastern Europe and the European union – Legal Aspects, Verlag Alma Mater, Saarbrücken, 2015, str. 93.-125.


 


 

       Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Pravosudnog programa Europske unije.
 
.