Naslovnica

Korištenje elektroničke pošte

Za adresu u obliku: korisnik@student.uniri.hr *

Korisnička oznaka je: korisnik
Zaporka je: AAI@EduHr zaporka*
SMTP (outgoing mail server): mail.uniri.hr (NAPOMENA: Potrebno je uključiti opciju “My server requires authentication” odnosno “Use same settings as incoming server”.)
POP3 (incoming mail server): pop.uniri.hr

WEBMAIL:
Korisnička oznaka: korisnik
Zaporka: AAI@EduHr zaporka
NAPOMENA: Na gmail login ekranu upisuje se samo puno AAI@EduHr korisničko ime (korisnik@uniri.hr) bez zaporke (password), te se na idućem ekranu (Sustav jedinstvene autentifikacije korisnika) upisuje puno AAI@EduHr korisničko ime sa zaporkom.

* Umjesto korisnik i AAI@EduHr zaporka unose se podatci dobiveni u Uredu za informatiku.