Sustav osiguranja kvalitete

O odboru

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci je sukladno članku 1. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 45/09) obveznik primjene istoga te u obavljanju djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti ispunjava uvjete utvrđene citiranim zakonom.

Odbor za kvalitetu je tijelo koje vodi brigu o kvaliteti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu. Temeljna zadaća ovoga Odbora je koordiniranje, organiziranje i provođenje postupaka vrednovanja te razvijanje unutarnjih mehanizama osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na razini Fakulteta. Dužnosti i nadležnosti Odbora definirane su Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a smjer djelovanja Politikom kvalitete i Strategijom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Članove Odbora za kvalitetu imenuje Fakultetsko vijeće.

Članovi odbora

izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, predsjednica,
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij,
doc. dr. sc. Vanja Smokvina, prodekan za stručni studij,
izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda, prodekanica za znanost,
izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, predstavnica nastavnika,
Ines Matić, mag.iur., predstavnica asistenata i suradnika,
Boška Barić, mag.iur., predstavnica administrativnog osoblja,
Ivan Budisavljević, predstavnik studenata,
dr. sc. Alen Rajko, vanjski član.

Dokumenti

 

Projekti

"Iurisprudentia": Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta (rujan 2015. - rujan 2016.).
Rezultati projekta

Kontakti

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivan Budisavljević, predstavnik studenata
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

end faq