Stručne službe

Za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova na Fakultetu ustrojene su stručne službe. Stručne službe Fakulteta obavljaju organizacijske, pravne, kadrovske, financijske, računovodstvene i druge poslove bitne za svakodnevno djelovanje Fakulteta. Pored toga, pružaju administrativnu podršku nastavnicima i administrativne usluge vezane uz studentski status studentima. 
 


 

Na Fakultetu djeluju sljedeće stručne službe: Tajništvo – Ured dekana, Služba za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu, Služba za financijske i računovodstvene poslove, Služba za studentska pitanja i upise u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, Služba za informatičku potporu te Knjižnica. Tajništvo – Ured dekana obuhvaća i Službu za poslove tehničkog održavanja i pomoćne poslove. Stručnim službama rukovodi glavni tajnik Fakulteta.

 
Kontakti: 


 

Tajništvo – Ured dekana
Gordana Šipek, voditeljica ureda dekana
tel.: +385 51 359 600
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  Služba za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu
Mirjana Parenta, spec. javne uprave, voditeljica
tel.: +385 51 359 504
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 
Knjižnica
Dejana Golenko, viša knjižničarka, voditeljica
tel.: +385 51 359 686
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  Služba za financijske i računovodstvene poslove
Dubravka Zatezalo, dipl. ekonomist, voditeljica
tel.: +385 51 359 518
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 
Služba za informatičku potporu
Paula Čalogović, dipl. ing., voditeljica
tel.: +385 51 359 694
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  Služba za studentska pitanja i upise
Suzana Weiss, dipl. ing., voditeljica
tel.: +385 51 359 587 (telefonske informacije za studente od 13-14 sati)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.