Javna nabava

OPĆI I KONTAKTNI PODATCI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.
 
PROFIL NARUČITELJA

PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U RIJECI
HAHLIĆ 6
51000   RIJEKA
TEL: 051-359-500
FAX: 051/359-593
OIB: 43767699965
MBS: 0332856
Glavna adresa naručitelja (URL): http://www.pravri.uniri.hr
 
SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Služba za opće i kadrovske poslove i poslove javne nabave
Mirjana Parenta, spec. admin. pub. – voditelj službe
Tel: 051/359-504
Fax: 051/ 675-113
E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
SUKOB INTERESA
 
Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Pravni fakultet  Sveučilišta u Rijeci kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :
 
1.       IZOFORMA – PANELI d.o.o. – Matulji, Rupa bb, Šapjane
2.       SLAKOPER K.D. – Zagreb, Krčelićeva 30,
3.       „GOGE“ Obrt u građevinarstvu, Labin, 9. septembra br. 20
4.       MACK d.o.o., Rijeka, Nikole Tesle 9
5.       PROFIL NEKRETNINE d.o.o., Rijeka, Nikole Tesle 9
6.       ADRIATIC PROPERTIES d.o.o., Rijeka, Nikole Tesle 9
7.       LATERAMEN STUDIO d.o.o., Ičići, Ika, Ulica Borisa Zdrinšćaka 8
8.       DOME-TEX d.o.o., Kostrena, Glavani 5D