Povežite se s nama:
 
Poruka

Naslovnica

Upisi u prvu godinu studija – ak. god. 2024./2025.


Natječaj Sveučilišta u Rijeci za upis u I. godinu studija u 2024./2025. ak. god. – prijediplomski i integrirani studiji
 

u Natječaju za upis u I. godinu prijediplomskih i integriranih studija u ak. god. 2024./2025. objavljenom 23. 4. 2024. godine učinjena je ispravka na stranici 11. pod naslovom „Dokumenti za upis“ alineja 7.  Naime, omaškom je bio upisan iznos upisnine 55,00 EUR, a u skladu s Odlukom Senata (KLASA: 007-01/24-03/02, URBROJ: 2170-137-01-24-90 od 26. ožujka 2024. godine) sada je ispravljen na 55,50 EUR. 
Također vas obavještavamo da smo u skladu s tumačenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja  u vezi prava na subvenciju školarina za studente koji prvi puta mijenjaju studij (KLASA: 602-01/24-06/00001, URBROJ: 533-04-24-0002 od 19. travnja 2024. godine) u istom Natječaju učinili ispravak na stranici 9. pod naslovom „Subvencija školarine“, stavak 1. alineja 2. gdje su izbrisane riječi „u 2023./2024. ak. god.“. 
 
Odluka o iznosu školarina, pravu studenata na subvenciju troškova školarina te uvjetima i kriterijima participiranja studenata u troškovima školarina u 2024./2025. ak. god.

Odluka o visini upisnina i njihovom namjenskom rasporedu u 2025./2025. ak. god.


Pravo na subveociju školarina studenata koji po prvi puta mijenjaju studij
 


Upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava te preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija provode se preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU), odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.


 
.