Povežite se s nama:
 
Poruka
 

Na Pravnom fakultetu u Rijeci trenutno studira preko 2 000 studenata (preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine studija).  Studentima je na raspolaganju Ured za studente, računalna učionica, knjižnica, kantina i posebna prostorija za studentske udruge. 
 


 

 

 

Obavijesti i novosti za sve studente
 

 

Obavještavaju se studenti svih studija da, radi zaštite identiteta, nastavnike i stručne službe Fakulteta mogu kontaktirati isključivo putem svoje e-mail adrese @pravri.hr ili @student.uniri.hr uz naznaku imena i prezimena te studijskog programa (Integrirani studij; Upravni studij i sl.). E-mail poruke pristigle s drugih e-mail adresa nastavnici i stručne službe Fakulteta neće uzimati u obzir.

Prodekani za nastavu

 

Studiraj i ti Pravo u Rijeci!

Poziv na stažiranje u okviru Erasmus + programa

u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču

 
Stalna misija Republike Hrvatske pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču (SMRH Beč) i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještavaju o mogućnosti obavljanja Erasmus + studijskog stažiranja u trajanju od 6 mjeseci.
 
Studenti imaju priliku upoznati se i sudjelovati u radu Misije kroz praćenje rada međunarodnih organizacija: Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), UN Ureda za borbu protiv kriminala i droga (UNODC), UN Organizacije za industrijski razvoj (UNIDO), Organizacije za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih pokusa (CTBTO), Wassenarskog aranžmana za kontrolu izvoza oružja i robe dvojne namjere (WA) i Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije (IACA).
 

Opširnije...

Održan Dan karijera na Pravnom fakultetu 7. lipnja 2024.

Bogat i raznolik program Dana karijera održanog na Fakultetu 7. lipnja 2024. ponudio je studentima uvid u širok spektar mogućnosti koje im nudi karijera pravnika. Uz radionice, panel rasprave i prikaze slučajeva, studenti su imali priliku upoznati se s radom u pravosuđu, odvjetništvu i javnom bilježništvu, lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, korporativnom sektoru i državnom odvjetništvu, ali i steći vještine osobnog brendiranja i predstavljanja na tržištu rada.

Opširnije...

Odluka o visini školarina u ak. god. 2023. / 2024.

Opširnije...

Natječaji za mobilnost studenata u okviru programa Erasmus

Sveučilište u Rijeci 22. rujna 2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u 2023./2025. u okviru programa Erasmus u svim trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Sveučilište u Rijeci 21. travnja2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs - BIPs) u 2023./2025. u okviru programa Erasmus.
https://uniri.hr/vijesti/novi-erasmus-natjecaji-za-pohadanje-bip-programa-u-2023-2025/
 
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (u programskim i svim trećim zemljama), natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te natječaj za mobilnost studenata radi studijskog boravka trenutno su otvoreni.
 
Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/

Pregled svih natječaja

Mogućnost samostalne provjere izvornosti studentskih radova

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Centrom za e-učenje i SRCem, omogućilo je svojim studentima samostalni pristup softveru Turnitin radi provjere autentičnosti svojih radova.

Brza pomoć za studente

Potrebni podatci za ulazak u Turnitin sustav poslani su na student.uniri.hr adrese 26. listopada 2022. godine. Ako u to vrijeme niste još imali uniri adresu, pošaljite upit na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
.