Povežite se s nama:
 
Poruka

Stručni diplomski studij Javna uprava

O Studiju

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ima cilj omogućiti stručnim prvostupnicima javne uprave nadogradnju postojećih te razvijanje specijalističkih stručnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje složenih upravnih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i koje obavljaju javnu službu. Na pojedinim upravnim poslovima, posebice u rješavanju upravnih postupaka u brojnim upravnim područjima, zahtijevaju se specifična znanja, za čijom potrebom ovaj Studij odgovara velikim brojem izbornih kolegija koji se mogu grupirati u one prilagođene službenicima koji rade u području javnih financija, u području sigurnosti te području opće uprave. Tako se na ovome studijskom programu, pored pravnih sadržaja, izučavaju i brojna područja važna za rad javne uprave općenito, kao što su menadžment u javnom sektoru, poznavanje politoloških i ekonomskih problema te stjecanje financijskih i drugih znanja, vještina i kompetencija. Ovaj Studij doprinosi ujednačavanju standarda i kvalitete hrvatskoga visokoobrazovnog sustava javne uprave s europskim obrazovnim sustavima studiranja javne uprave.
 
Studij je vertikalno otvoren stručnim prvostupnicima javne uprave koji su završili Upravni studij na ovom Fakultetu, ali i druge upravne studije u Republici Hrvatskoj, kao i studentima sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja, a koji su zaposleni u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javnu ovlast, udrugama i političkim strankama te studentima sa završenim trogodišnjim studijem društvenog usmjerenja, uz prethodno polaganje kolegija „Politički i pravni sustav Republike Hrvatske“. Studij je akreditiran 2011. godine kao jednogodišnji studij te je u 2012. godini upisana prva generacija studenata. Pri pokretanju Studija odlučan je bio interes studenata Upravnog studija za nastavkom studija te interes pojedinih lokalnih institucija za daljnjim obrazovanjem svojih zaposlenika. Godine 2013. studijski program je izmijenjen i dopunjen te je Studij ustrojen kao dvogodišnji.
 
Upisna kvota na Studiju je 100 izvanrednih studenata po generaciji. Studij je namijenjen ponajprije studentima koji su zaposleni u javnoj upravi te se stoga izvodi isključivo kao izvanredni studij. Upis na Studij planira se provoditi svake druge godine. Završetkom Studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/stručna specijalistica javne uprave (spec. publ. admin.).
 

Iskustva naših studenata

 

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan za ak. god. 2023./24.

Satnica predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrazac za studentske pisane radove

Upute i obrasci za prijavu završnog radaend faq
Obavijesti

 

Obavještavaju se studenti svih studija da, radi zaštite identiteta, nastavnike i stručne službe Fakulteta mogu kontaktirati isključivo putem svoje e-mail adrese @student.uniri.hr uz naznaku imena i prezimena te studijskog programa (Integrirani studij; Upravni studij i sl.). E-mail poruke pristigle s drugih e-mail adresa nastavnici i stručne službe Fakulteta neće uzimati u obzir.

Prodekani za nastavu

 

Obavještavaju se studenti Stručnog diplomskog studija javne uprave koji su Studij upisali akad. god. 2021./2022. i ranije da će se u prosincu održati izvanredni ispitni rok

Obavijest o izvanrednom ispitnom roku

Odluka o produženju roka za dovršetak studiranja za studente koji su upisali studij ak. god. 2020./2021 i ranije

Odluka o produženju roka za dovršetak studija

Odluka o financijskim obvezama studenata

Opširnije...

 

Prijava diplomskih/završnih radova studenta – putem sustava Provis

Obavještavaju se studenti Integriranog studija, Upravnog studija i SDSSJU-a (koji imaju upisano Pravno istraživanje, odnosno Završni rad) da prijavu teme i cjelokupni postupak (ispunjavanje i potvrda Obrasca A i Obrasca B) provode u komunikaciji s nastavnicima putem sustava PROVIS koji navedene obrasce generira elektroničkim putem.

Studenti se pozivaju da prethodno konzultiraju „Upute studentima - Prijava teme diplomskog/završnog rada kroz PROVIS“.

U sustav PROVIS studenti mogu ući klikom na ikonicu s desne strane naslovne Internet stranice Fakulteta.

Mole se studenti koji u Pravnom istraživanju ili pripremi pisanja završnog rada koriste literaturu iz biblioteke Fakulteta pogotovo ako se radi o udžbeničkoj građi ili knjigama koje imaju praktičnu primjenu (npr. Komentari zakona ili baze poput IUSInfo, Hrvatska pravna revija i sl.) da prilikom prijave teme označe „kvačicom“ prozor „Student koristi uslugu službe za stručnu praksu“.

Prodekani za nastavu

 
.