Povežite se s nama:
 
Poruka

Sustav osiguranja kvalitete

O odboru

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete je tijelo koje vodi brigu o kvaliteti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu. Temeljna zadaća ovoga Odbora je koordiniranje, organiziranje i provođenje postupaka vrednovanja te razvijanje unutarnjih mehanizama osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na razini Fakulteta. Dužnosti i nadležnosti Odbora definirane su Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a smjer djelovanja Politikom kvalitete i Strategijom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Članove Odbora za kvalitetu imenuje Fakultetsko vijeće.

Članovi odbora

1. izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, predstavnica nastavnika, predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Sandra Winkler, prodekanica za međunarodnu suradnju, predstavnica Uprave
3. izv. prof. dr. sc. Petra Perišić, predstavnica nastavnika
4. izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, predstavnica nastavnika
5. izv. prof. dr. sc. Adrijana Martinović, predstavnica nastavnika
6. Paula Šamanić, mag. iur., predstavnica asistenata i suradnika
7. Dražen Cuculić, dipl. iur., predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja
8. mr. sc. Hrvoje Pauković, predstavnik vanjskih dionika i izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković, zamjenik predstavnika vanjskih dionika
9. Petar Starčević, predstavnik studenata i Lucija Paravić, zamjenica predstavnika studenata

Dokumenti

 

Rezultati evaluacija


Dosadašnja vrednovanja

Reakreditacije koje provodi AZVO


U posljednjem provedenom postupku reakreditacije Pravnog fakulteta u Rijeci (prema Planu reakreditacije visokih učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2020. godinu) potvrđeno je da naš Fakultet ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, sukladno važećim propisima. Akreditacijska preporuka Agencije od 2. kolovoza 2021., kao i Potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 13. rujna 2021., nalaze se u nastavku ove obavijesti. Odbor će po njihovu usvajanju objaviti i Akcijski petogodišnji plan o daljnjem unapređenju kvalitete, sukladno preporukama Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije, kao i Izvješće o provedbi plana aktivnosti za unapređenje sustava kvalitete za razdoblje od 2018. do 2021. godine.
 

Prije toga, Fakultet je u postupku reakreditacije bio vrednovan u ak. god. 2014./2015. Tom prilikom ocijenjen je pozitivnom ocjenom i nastavno na mišljenje AZVO-a, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 2016. godine potvrdu da Fakultet u obavljanju djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti ispunjava uvjete utvrđene svim primjenjivim propisima. U odnosu na preporuke koje je Fakultet dobio za daljnje unaprijeđenje svoje kvalitete, usvojen je iste godine Akcijski plan o provedbi kojeg je sačinjeno i Izvješće za razdoblje do 2017. godine.
 
 
U ak. god. 2016./2017. provedeno je vrednovanje Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija na fakultetu od strane stručnog povjerenstva koje je imenovao AZVO. Povjerenstvo je većinu podkriterija u svakom kriteriju ocijenilo ocjenom visoka razina kvalitete, dok je za manji broj potkriterija dalo svoje proporuke za unaprijeđenje. Slijedom toga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 2018. godine potvrdu o tome da Fakultet ispunjava sve uvjete za obavljanje dijela djelatnosti koji se odnosi na izvođenje studijskog programa Poslijediplomskoga doktorskoga studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo sukladno odredbama primjenjivih propisa. Iste godine, Fakultetsko vijeće usvaja akcijski plan, o kojem AZVO izražava pozitivno mišljenje.
 
 
Unutarnje vrednovanje
 
U svibnju 2023. godine provedeno je unutarnje vrednovanje kvalitete u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, čija je Fakultet sastavnica. Radi se o trećem ciklusu unutarnjeg vrednovanja provedenog od stane Sveučilišta. Povjerenstvo je prepoznalo značajan napredak sustava kvalitete u svim segmentima, kao i posvećenost svih dionika razvoju i njegovanju kulture kvalitete. Istovremeno, u Izvješću o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete iz 2023. godine Fakultetu su dane preporuke u cilju daljnjeg unapređenja sustava kvalitete.
Drugi ciklus unutarnjeg vrednovanja kvalitete, proveden od strane Sveučilišta proveden je 2018. godine kada je Povjerenstvo Sveučilišta posjetilo je Fakultet i izradilo Izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete. Povjerenstvo je uočilo značajan napredak sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta u odnosu na rezultate prethodnih postupaka vrednovanja kvalitete (unutarnje prosudbe provedene 2013. godine i vanjskog vrednovanja AZVO-a) prema svim ESG standardima.
 

ISO 9001 standard
 

Radi unaprjeđenja kvalitete obavljanja svoje djelatnosti te ostvarivanja misije i vizije, kao i sveučilišnih i vlastitih strateških ciljeva, Fakultet je utvrdio poslovne procese i izradio procjene ukupne izloženosti riziku, što je sadržano u Poslovniku kvalitete prema normi ISO 9001:2015. Mjere za provedbu strateških ciljeva, odgovornosti i rokovi za njihovu provedbu, sadržani su u Akcijskim planovima. S ciljem provođenja internih audita upravljanja kvalitetom, Fakultet je osigurao edukaciju više svojih djelatnika, te je trenutno među zaposlenicima sedam internih auditora te jedna vodeća auditorica sustava upravljanja kvalitetom. Interni auditi provode se svake godine, od strane triju auditorica, a uključuju stručne službe i sve nastavne procese. Recertifikacijski audit prema audit sustava upravljanja prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015 proveo je Bureau Veritas 29. lipnja 2022. godine te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima norme za sustave upravljanja temeljem čega je Pravnom fakultetu u Rijeci izdan novi certifikat. Uz uvjet trajne zadovoljavajuće primjene sustava upravljanja organizacijom certifikat vrijedi do 17. srpnja 2025. Nadzorni audit proveden je u lipnju 2023. te isti potvrđuje sukladnost sa zahtjevima norme.Godišnja izvješća Odbora

 


Projekti

Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj (ožujak 2019. - ožujak 2022.).
Više informacija o Projektu dostupno je ovdje.

"Iurisprudentia": Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta (rujan 2015. - rujan 2016.).
Rezultati projekta

Kontakti

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Petar Starčević, predstavnik studenata
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kutak za korisnike - za anonimne komentare i primjedbe
 

end faq

 
.