Povežite se s nama:
 
Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Misija, vizija i ciljevi

Strategija Pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci postavio je sebi tri ključna strateška cilja:

 • povećati kvalitetu i učinkovitost pravnog obrazovanja,
 • stvoriti otvoreno i privlačno okruženje za studiranje prava te
 • optimalno koristiti dostupna sredstva za pravno obrazovanje i društveno znanstveno istraživanje.

Misija Fakulteta temelji se na činjenici da Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci predstavlja znanstvenu i obrazovnu instituciju koja pruža visoko kvalitetno obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i konceptu cjeloživotnog obrazovanja u pravnoj struci, poduzima svrhovite spoznajno i praktično vrijedne znanstvenoistraživačke napore de lege lata i de lege ferenda u području pravne znanosti i struke, ali i znanstvena istraživanja u drugim poljima društvenih znanosti.

Vizija je Fakulteta utemeljena na kontinuiranom i društveno odgovornom promišljanju, postavljanju i ispunjavanju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva vlastitog djelovanja, odnosno postizanju, održavanju i unaprjeđivanju izvrsnosti, kvalitete te domaće i inozemne prepoznatljivosti u znanstvenoistraživačkom obrazovnom radu, a posebno u:

 • unaprjeđivanju obrazovanja budućih pravnika i prvostupnika javne uprave, u sklopu različitih studijskih programa utemeljenim na ishodima učenja,
 • društveno prepoznatom razvoju pravne znanosti i struke, prvenstveno kroz visoku razinu znanstvene produkcije te
 • utjecajnom doprinosu u izgradnji društva na načelima vladavine prava, u čemu se očituje javna funkcija Fakulteta.

Strategija Pravnog fakulteta u Rijeci od 2016. do 2020. godine
 

Strategija znanstvenih istraživanja 2016. - 2020.

Načelo znanstvene izvrsnosti temeljno je načelo od kojeg se polazi prilikom definiranja strateških ciljeva znanstvenih istraživanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prožima sve komponente znanstvenoistraživačke djelatnosti, odnosno znanstvenoistraživačke projekte u kojima sudjeluju znanstvenici i suradnici Fakulteta, znanstvene skupove i savjetovanja koje organizira Fakultet ili na kojima sudjeluju nastavnici i suradnici Fakulteta, uređivanje i unaprjeđenje časopisa Fakulteta - Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te svu pisanu znanstvenu produkciju nastavnika Fakulteta. Glavna pretpostavka održavanja i poticanja znanstvene izvrsnosti stalni je rad na unaprjeđenju organizacijskih i institucijskih uvjeta podrške stručnom i znanstvenom usavršavanju nastavnika i suradnika Fakulteta.

Strateška opredjeljenja Fakulteta u području znanstvenih istraživanja odnose se razvoj i jačanje sljedećih aspekata:

 • znanstvenoistraživački portfelj nastavnika i projekata,
 • doktorski studij,
 • oprema za znanstvena istraživanja,
 • diseminacija rezultata znanstvenih istraživanja,
 • opseg i kvaliteta znanstvene produkcije,
 • međunarodna vidljivost,
 • izgradnja nove bibliografske baze,
 • povezanost istraživanja s nastavnim procesom i društveni utjecaj te
 • razvoj znanstvenog pomlatka (doktorandi i poslijedoktorandi).

Strategija znanstvenih istraživanja do 2020. godine

Program rada Dekanice u mandatnom razdoblju od 2020. do 2023.end faq 
.