Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Struktura studija

Studij se izvodi kao dvosemestralni studij. Ne postoje uvjeti za upis u drugi semestar. Predavanja će biti prilagođena zaposlenim studentima, a svaki će kolegij biti realiziran koncentriranom nastavom tijekom jednog ili dva vikenda. U drugom semestru student pored svojih obveza u nastavi i drugih oblika usvajanja znanja ima obvezu izraditi završni rad. Studenti moraju položiti obvezne i odabrane izborne predmeta ovoga Studija. Uz to moraju izraditi barem 1 seminarski rad. Ukupan broj ECTS koji se stječe polaganjem ispita i izradom seminarskog rada i case study-ja iznosi 50 ECTS-a. Studij se završava izradom i obranom završnog rada (10 ECTS) čime student stječe ukupno 60 ECTS bodova.
Student upisuje na svakom semestru četiri obvezna predmeta (ukupno 20 ECTS). U prvom semestru student može upisati 2 izborna predmeta (čime studenti stječu ukupno 6 ECTS) i izraditi jedan istraživački seminar (1 ECTS) ili može upisati jedan izborni predmet, u kojem slučaju treba izraditi dva istraživačka seminara (2 x 1 ECTS) i jedan case study (2 ECTS). Kombinacijom nastavnih i istraživačkih sadržaja u prvom semestru student treba ukupno ostvariti 27 ECTS bodova.

U drugom se semestru studenti opredjeljuju za jedan od ponuđenih modula. Pored četiri obvezna predmeta studenti upisuju jedan izborni predmet. Studenti mogu izborni predmet birati i među izbornim predmetima drugog modula.

Da bi se nastava mogla organizirati iz pojedinog izbornog predmeta nužno je da najmanje pet studenta izabere taj predmet. U protivnom, u dogovoru i uz suglasnost predmetnog nastavnika, predavanja mogu biti zamijenjena mentorskim radom odnosno konsultacijama s studentom. Od studenata se zahtijeva redovita prisutnost na nastavi, aktivno sudjelovanje i savladavanje gradiva, a kao mogući oblici sudjelovanja u nastavi predviđeni su izrada samostalnih zadataka, korištenje Internet i ostalih medija i sl. Nakon odslušanog kolegija student polaže pismeni ili pismeno / usmeni ispit.

 

 

 
.