Stručni rad

Fakultet je posljednjih godina sudjelovao u nizu stručnih projekata.
 
Stručni projekt Regional co-operation and marine pollution in the Adriatic Sea: Developing effective measures against ship-based pollution („Regionalna suradnja i onečišćenje Jadranskog mora: Razvoj učinkovitih mjera protiv onečišćenja s brodova“). Projekt se provodio u suradnji s norveškim institutom Fridtjof Nansen Institute (FNI). Cilj projekta bio je provesti studiju isplativosti za Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u kontekstu onečišćenja Jadranskog mora naftom.
 
Stručni projekt Digitalni arhiv znanstvenih publikacija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svrha projekta je izgradnja digitalnog arhiva kao mehanizma i instrumenta koji omogućuje pohranu, organizaciju, pretraživanje i pronalaženje znanstvenih publikacija izdavača Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na jednom mjestu.
 
Stručni projekt Europski dokumentacijski centar započet je s ciljem povećanja vidljivosti i dostupnosti informacija o pravu EU i europskim integracijama. Namijenjen je hrvatskoj akademskoj zajednici i svim drugim zainteresiranim osobama.

Stručni projekt s Inženjerskim biroom d. d. Zagreb obuhvaća dvije temeljne aktivnosti: suizdavaštvo časopisa Hrvatska pravna revija i suorganizacija barem jedne znanstvene, znanstveno-stručne ili stručne konferencije godišnje. Cilj projekta je povezati znanstvenu i stručnu produkciju nastavnika i suradnika zaposlenih na Fakultetu s potrebama pravne prakse. U sklopu projekta, nastavnici i suradnici objavljuju i izlažu radove u kojima sustavno analiziraju aktualnu sudsku praksu, a neki od njih su članovi uredništva Hrvatske pravne revije.
 
Stručni projekt SEELS Network Database započet je radi stvaranja bibliografske baze koja bi omogućavala sustavno sakupljanje, analizu i predstavljanje znanstvene produkcije pravnih fakulteta u jugoistočnoj Europi.
 
Pored navedenoga, mnogi nastavnici sudjeluju u strateškim projektima na razini Sveučilišta i u različitim drugim oblicima stručnog rada. Fakultet je sklopio ugovore o suradnji s različitim stručnim organizacijama i udrugama, npr. Hrvatskom odvjetničkom komorom, Hrvatskom javnobilježničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom i Pravosudnom akademijom. Navedeni ugovori uređuju različite zajedničke aktivnosti poput pripremanja obrazovnih programa, organiziranja stručnih radionica, pripremanja tečajeva i seminara, suradnje u izradi nacrta pravnih propisa, izrade pravnih mišljenja i sl.