Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zavod za pomorsko i prometno pravo

 predstojnica: prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
 


djelatnica: doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
 
51000 Rijeka, Hahlić 6
tel. 385(0)51/359 534


Povijest Zavoda

Zavod za pomorsko i prometno pravo ustrojbena je jedinica Pravnog fakulteta u Rijeci ustrojena 29. rujna 1995. Odlukom o ustrojbenim jedinicama Fakulteta radi izvođenja znanstveno-nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u području pomorskog i prometnog prava, te drugih međusobno povezanih pravnih grana. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Vinko Hlača, a u radu Zavoda sudjelovali su svi dosadašnji članovi Katedre za pomorsko i općeprometno pravo: prof. dr. sc. Gordan Stanković, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, doc. dr. sc. Sandra Debeljak Rukavina, doc. dr. sc. Marija Pospišil Miler i doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić.

Predstojnica Zavoda danas je prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, a njegova članica doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić.

Djelatnosti Zavoda

Od svog postojanja do danas, Zavod je organizirao više okruglih stolova, savjetovanja i stručnih skupova, poglavito na temu pomorskog dobra i koncesija. Objavljene su i dvije knjige s izlaganjima i raspravama s okruglih stolova.

Zavod je 2003. godine sudjelovao  na izradi studije u okviru projekta “Koncesije na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije s posebnim osvrtom na vlasničke odnose, posebice postojećih korisnika”. Ovaj projekt nastao je u okviru suradnje Županije primorsko-goranske i Sveučilišta u Rijeci.  Posljednje tri godine djelatnice Zavoda sudjeluju  na projektu DELICROMAR u okviru kojeg su sudjelovale na nizu međunarodnih i domaćih, znanstvenih i stručnih skupova i  konferencija. Budući da je projekt izrazito gospodarski orijentiran u sklopu istraživanja vezanih za projekt ostvaruju se broji kontakti s domaćim i stranim gospodarstvenicima.

Uz znanstveno-istraživački rad, djelatnost Zavoda obuhvaća i stručne te praktične analize i mišljenja iz okvira pomorskog i drugih vrsta prijevoza, suradnju s pomorskim i drugim transportnim subjektima i organizacijama u svrhu pružanja stručne pomoći. Zavod razvija i suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama  pod čijim okriljem se donose osnovni  pomorskopravni standardi (Hrvatsko društvo za pomorsko pravo, CMI), ali i standardi relevantni za druge grane  prijevoza.

Djelatnici Zavoda redovito sudjeluju na godišnjoj pomorskoj konferenciji (ADRIATIC Conference) u organizaciji talijanskog, slovenskog i hrvatskog udruženja za pomorsko pravo  na kojima se tematski obrađuju aktualna pitanja iz pomorskog prava te kontinuirano radi na regionalnoj suradnji znanstvenika i gospodarstvenika iz regije.

Djelatnici Zavoda tradicionalno uspješno surađuju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture s ciljem usklađivanja hrvatskog pomorskog zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima. Tako su djelatnici Zavoda 2004. godine uz sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Pomorskog zakonika obavili i poslove izrade Prijedloga Pomorskog zakonika iz 2004. godine koji su obuhvaćali izradu samog teksta Zakonika s člancima i obrazloženjem članaka. Isto tako, sudjelovali su i na svim kasnijim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kao i niza podzakonskih akata. Uz sudjelovanje na izradi Pomorskog zakonika, djelatnici Zavoda intenzivno su uključeni i u izradu prijedloga  novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Radili  su i na izradi odgovarajućih prijedloga zakona o potvrđivanju važećih međunarodnih instrumenata iz područja pomorskog prava, kao i na izradi pomorske predpristupne strategije.

Zbog svog aktivnog sudjelovanja prof. Dorotea Ćorić je 2018. godine dobila Priznanje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za doprinos u izradi pomorskog zakonodavstva.

S ciljem popularizacije znanosti i informiranja šire javnosti o materiji pomorskog i općeprometnog prava djelatnici Zavoda surađuju s, primjerice, Hrvatskim društvom za pomorsko pravo, Hrvatskim društvom za transportno pravo, Portalom Pomorsko dobro, Udrugom kapetana, Hrvatskim pravničkim društvom Rijeka. Za istaknuti je i suradnju sa Hrvatskim zavodom za zaštitu na radu i sigurnost na radu vezano za obuku specijalista medicine rada o međunarodnim standardima liječničkih pregleda za pomorce.

Planirane aktivnosti za 2019.godinu

Zavod planira nastaviti suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u okviru sudjelovanja u radnim skupinama za izradu prijedloga Zakona o pomorskom dobru, kao i izradi novog Pravilnika o intervenciji za slučaj iznenadnih onečišćenja u Jadranu. U okviru tradicionalnog održavanja  regate  FIUMANKE (06. - 09. 2019.) djelatnice Zavoda će u okviru panela pod nazivom Adria4Blue održati izlaganje posvećeno pravnim izazovima uvođenja autonomnih brodova u pomorski prijevoz.

Održan Okrugli stol – Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019. - Osvrt na neka nova rješenja

U organizaciji Zavoda za pomorsko i prometno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog društva za pomorsko pravo, na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 17. svibnja 2019. godine  Okrugli stol – Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019. - Osvrt na neka nova rješenja.
Okrugli stol programski je obuhvatio tri tematska panela kao osvrte na pojedina zakonska rješenja (Panel I: Sigurnost plovidbe i posada broda, Panel II: Nova klasifikacija pomorskih objekata i reforma upisa, Panel III: Nautički turizam). U okviru pojedinih panela uvodna izlaganja održali su stručnjaci koji su aktivno sudjelovali na izradi prijedloga izmjena i dopuna Pomorskog zakonika:

Ivona Anić Miklec, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture –  Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz  2019.
Lukša Čičovački, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Sigurnost plovidbe i najnovije izmjene Pomorskog zakonika
Doc. dr. sc. Adriana V. Padovan, Jadranski zavod HAZU – Vađenje i uklanjanje podrtina i podstandardnih brodova u okviru najnovijih izmjena Pomorskog zakonika
Dr. sc. Petar Kragić, Tankerska plovidba d.d. – Nova zakonska rješenja u odnosu na status posade broda
Boško Ercegovac,  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Pojam broda i drugih pomorskih objekata prema novim zakonskim rješenjima
Diana Jerolimov, Tankerska plovidba d.d. – Postupak upisa u upisnik brodova prema novim zakonskim rješenjima
Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, doc. dr. sc. Adriana V. Padovan, Jadranski zavod HAZU – Novo zakonsko uređenje ugovora o nautičkom vezu i ugovora o najmu jahti i brodica
Ivona Anić Miklec, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Uvođenje tonažnog poreza za jahte
Dr. sc. Petar Kragić, Tankerska plovidba d.d. – Porezni status posade jahte
Zdravko Kačić, Odvjetničko društvo Kačić & Brbora – Novosti u pravnom uređenju stvarnih prava, osiguranja i ovrha na jahti i brodici

 
.