Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zavod za pomorsko i prometno pravo

 predstojnica: prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
 


djelatnica: doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
 
51000 Rijeka, Hahlić 6
tel. 385(0)51/359 534


Povijest Zavoda

Zavod za pomorsko i prometno pravo ustrojbena je jedinica Pravnog fakulteta u Rijeci ustrojena 29. rujna 1995. Odlukom o ustrojbenim jedinicama Fakulteta radi izvođenja znanstveno-nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u području pomorskog i prometnog prava, te drugih međusobno povezanih pravnih grana. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Vinko Hlača, a u radu Zavoda sudjelovali su svi dosadašnji članovi Katedre za pomorsko i općeprometno pravo: prof. dr. sc. Gordan Stanković, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, doc. dr. sc. Sandra Debeljak Rukavina, doc. dr. sc. Marija Pospišil Miler i doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić.

Predstojnica Zavoda danas je prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, a njegova članica doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić.

Djelatnosti Zavoda

Od svog postojanja do danas, Zavod je organizirao više okruglih stolova, savjetovanja i stručnih skupova, poglavito na temu pomorskog dobra i koncesija. Objavljene su i dvije knjige s izlaganjima i raspravama s okruglih stolova.

Zavod je 2003. godine sudjelovao  na izradi studije u okviru projekta “Koncesije na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije s posebnim osvrtom na vlasničke odnose, posebice postojećih korisnika”. Ovaj projekt nastao je u okviru suradnje Županije primorsko-goranske i Sveučilišta u Rijeci.  Posljednje tri godine djelatnice Zavoda sudjeluju  na projektu DELICROMAR u okviru kojeg su sudjelovale na nizu međunarodnih i domaćih, znanstvenih i stručnih skupova i  konferencija. Budući da je projekt izrazito gospodarski orijentiran u sklopu istraživanja vezanih za projekt ostvaruju se broji kontakti s domaćim i stranim gospodarstvenicima.

Uz znanstveno-istraživački rad, djelatnost Zavoda obuhvaća i stručne te praktične analize i mišljenja iz okvira pomorskog i drugih vrsta prijevoza, suradnju s pomorskim i drugim transportnim subjektima i organizacijama u svrhu pružanja stručne pomoći. Zavod razvija i suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama  pod čijim okriljem se donose osnovni  pomorskopravni standardi (Hrvatsko društvo za pomorsko pravo, CMI), ali i standardi relevantni za druge grane  prijevoza.

Djelatnici Zavoda redovito sudjeluju na godišnjoj pomorskoj konferenciji (ADRIATIC Conference) u organizaciji talijanskog, slovenskog i hrvatskog udruženja za pomorsko pravo  na kojima se tematski obrađuju aktualna pitanja iz pomorskog prava te kontinuirano radi na regionalnoj suradnji znanstvenika i gospodarstvenika iz regije.

Djelatnici Zavoda tradicionalno uspješno surađuju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture s ciljem usklađivanja hrvatskog pomorskog zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima. Tako su djelatnici Zavoda 2004. godine uz sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Pomorskog zakonika obavili i poslove izrade Prijedloga Pomorskog zakonika iz 2004. godine koji su obuhvaćali izradu samog teksta Zakonika s člancima i obrazloženjem članaka. Isto tako, sudjelovali su i na svim kasnijim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kao i niza podzakonskih akata. Uz sudjelovanje na izradi Pomorskog zakonika, djelatnici Zavoda intenzivno su uključeni i u izradu prijedloga  novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Radili  su i na izradi odgovarajućih prijedloga zakona o potvrđivanju važećih međunarodnih instrumenata iz područja pomorskog prava, kao i na izradi pomorske predpristupne strategije.

Zbog svog aktivnog sudjelovanja prof. Dorotea Ćorić je 2018. godine dobila Priznanje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za doprinos u izradi pomorskog zakonodavstva.

S ciljem popularizacije znanosti i informiranja šire javnosti o materiji pomorskog i općeprometnog prava djelatnici Zavoda surađuju s, primjerice, Hrvatskim društvom za pomorsko pravo, Hrvatskim društvom za transportno pravo, Portalom Pomorsko dobro, Udrugom kapetana, Hrvatskim pravničkim društvom Rijeka. Za istaknuti je i suradnju sa Hrvatskim zavodom za zaštitu na radu i sigurnost na radu vezano za obuku specijalista medicine rada o međunarodnim standardima liječničkih pregleda za pomorce.

Realizirane aktivnosti u 2019.

1.) Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić jedan od panelista na Konferenciji Treba li nam plutajući terminal

Dana 22. veljače 2019. u Omišlju je u organizaciji Općine Omišalj održana Konferencija Treba li nam plutajući terminal. Na panel raspravi sudjelovali su predstavnici lokalnih vlasti, resorni ministar, stručnjaci iz područja energetike, ekološki aktivisti i prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, predstojnica Zavoda za pomorsko i općeprometno pravo, kao predstavnica pravne struke. Nakon panel rasprave razvila se zanimljiva i dinamična rasprava s mnogobrojnim pitanjima iz publike.)

Izvor

Program konferencije

2.) Sudjelovanje prof. dr. sc. Ćorić u edukaciji - tečaju pomorske medicine ovlaštenih specijalista medicine rada

U okviru suradnje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, prof. dr. Dorotea Ćorić održala je 31. svibnja 2019. godine u okviru tečaja pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada dva sata predavanja o međunarodnim i nacionalnom pravnim izvorima pomorskog prava s posebnim naglaskom na reguliranje radnih i životnih uvjeta na brodu te važnost zdravstvenih pregleda članova posade broda).
 

3.) Održan Okrugli stol – Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019. - Osvrt na neka nova rješenja

U organizaciji Zavoda za pomorsko i prometno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog društva za pomorsko pravo, na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 17. svibnja 2019. godine  Okrugli stol – Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019. - Osvrt na neka nova rješenja.
Okrugli stol programski je obuhvatio tri tematska panela kao osvrte na pojedina zakonska rješenja (Panel I: Sigurnost plovidbe i posada broda, Panel II: Nova klasifikacija pomorskih objekata i reforma upisa, Panel III: Nautički turizam). U okviru pojedinih panela uvodna izlaganja održali su stručnjaci koji su aktivno sudjelovali na izradi prijedloga izmjena i dopuna Pomorskog zakonika:

Ivona Anić Miklec, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture –  Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz  2019.
Lukša Čičovački, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Sigurnost plovidbe i najnovije izmjene Pomorskog zakonika
Doc. dr. sc. Adriana V. Padovan, Jadranski zavod HAZU – Vađenje i uklanjanje podrtina i podstandardnih brodova u okviru najnovijih izmjena Pomorskog zakonika
Dr. sc. Petar Kragić, Tankerska plovidba d.d. – Nova zakonska rješenja u odnosu na status posade broda
Boško Ercegovac,  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Pojam broda i drugih pomorskih objekata prema novim zakonskim rješenjima
Diana Jerolimov, Tankerska plovidba d.d. – Postupak upisa u upisnik brodova prema novim zakonskim rješenjima
Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, doc. dr. sc. Adriana V. Padovan, Jadranski zavod HAZU – Novo zakonsko uređenje ugovora o nautičkom vezu i ugovora o najmu jahti i brodica
Ivona Anić Miklec, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Uvođenje tonažnog poreza za jahte
Dr. sc. Petar Kragić, Tankerska plovidba d.d. – Porezni status posade jahte
Zdravko Kačić, Odvjetničko društvo Kačić & Brbora – Novosti u pravnom uređenju stvarnih prava, osiguranja i ovrha na jahti i brodici

4.) Predstavnice Zavoda izlagale o Novinama Pomorskog zakonika na tematskoj sjednici Udruženja luka HGK i Strukovne skupine  brodara i pomorskih agencija HGK ŽK Rijeka

Predstavnice Zavoda za pomorsko i općeprometno pravo – prof. dr. sc. Dorotea Ćorić i doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić na tematskoj su sjednici Udruženja luka HGK i Strukovne skupine  brodara i pomorskih agencija HGK ŽK Rijeka upoznale sudionike sjednice s izabranim novinama Pomorskog zakonika iz 2019.  Tematska je sjednica održana 06. lipnja 2019. u  Rijeci, u sklopu manifestacije AdRia4Blue. Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić  izlagala je o pitanjima sigurnosti plovidbe dok je doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić dala osvrt na novine vezane za stvarna prava na brodu i postupak upisa broda.

 

5.) Doc. dr. sc. Tuhtan Grgić sudjelovala na radionici Exercising passenger rights and legal protection of passengers in maritime transport na Sveučilištu Sapienza u Rimu

Tijekom boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta Sapienza u Rimu Iva Tuhtan Grgić održala je s kolegom Danieleom Cascianom sa Sveučilišta u Udinama radionicu Exercising passenger rights and legal protection of passengers in maritime transport. Radionica je bila namijenjena ne samo studentima Modula Jean Monnet "Transportation Law and Court of Justice of the European Union" (TLCJEU) nego i praktičarima transportnog prava. Radionica je akreditirana od strane Odvjetničke komore u Rimu i vrednuje se kao dio kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Obavijest o radionici
Program

6.) Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić predavala o pretvorbi, zakonitim ulaganjima, stečenim pravima i legitimnim očekivanjima na pomorskom dobru

Na stručnom savjetovanju "Pretvorba, zakonita ulaganja, stečena prava, legitimna očekivanja i primjena zakonskih propisa o pomorskom dobru" održanom 20. studenog 2019. u riječkom Hotelu Jadran, doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, izlagala je s izv. prof. Gordanom Stankovićem središnju temu savjetovanja Pretvorba, zakonita ulaganja, stečena prava i legitimna očekivanja na pomorskom dobru. Rasprava je bila vrlo zanimljiva i nadamo se da će zakonodavac poslušati neka od predloženih rješenja!

Programend faq

 
.