Povežite se s nama:
 
Poruka

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: Pravna klinika) osnovana je 9. ožujka 2021. u okviru projekta „Praxis iuris“. U Pravnoj klinici studenti obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom stručnih suradnika i nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Stručna praksa pruža se u neposrednom kontaktu i kroz individualni razgovor sa korisnicima.

Besplatna primarna pravna pomoć pruža se socijalno i ekonomski najugroženijim kategorijama građana koje zbog imovinskog stanja ili drugih razloga nisu u stanju učinkovito ostvarivati svoja prava. U okviru pružanja primarne pravne pomoći, Pravna klinika pruža korisnicima opće pravne informacije, pravne savjete i ostale oblike pravne pomoći u opsegu koji je određen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Besplatna pravna pomoć se pruža osobito u području zaštite temeljnih ljudskih prava, zabrane diskriminacije, radnog i socijalnog prava, građanskog i građanskog procesnog, ovršnog prava, upravnog i upravnog procesnog prava te obiteljskog prava.

Pravna klinika je uspostavila suradnju s mnogobrojnim udrugama civilnog društva, a jedan od temeljnih ciljeva je i povezati studente s poslodavcima. Pravna klinika može sudjelovati i u drugim djelatnostima bliskima njezinoj temeljnoj svrsi, kao što su stručni i znanstveni projekti, educiranje javnosti o pravnim temama te izlaganja na skupovima, tribinama i okruglim stolovima.

Voditelj Pravne klinike je izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul.

Obavijest o radu


Više o aktivnostima Pravne klinike možete saznati na poveznici https://praxisiuris.eu/

 
.