Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Natječaj za prijem u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta

Objavljeno 16. lipnja 2020. godine
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 
jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme u predvidivom trajanju do četiri (4) godine, uz probni rad od tri (3) mjeseca.
Ugovor o radu zaključit će se nakon dobivene suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost.

Obvezni uvjeti:
- završen integrirani sveučilišni studij prava,
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij Pravnog fakulteta u Rijeci – https://pravri.uniri.hr/files/ridoc/RiDoc-natjecaj-2020_2021_zim.pdf,
- izvrsno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru (razina C).

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja i nagrade,
- objavljeni radovi i osobna izlaganja na konferencijama,
- dokazani interes iz područja međunarodnog privatnog prava, odnosno europskog privatnog prava.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1.    životopis, presliku diplome i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta,
2.    potvrdu o upisu na doktorski studij ili izjavu da će ga upisati,
3.    motivacijsko pismo (do 1000 riječi) te
4.    za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (razina B).

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike samo uz jednake uvjete. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava, dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Tijekom selekcijskog postupka pristupnici mogu biti pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose u tiskanom i elektroničkom obliku i na adresu: Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, Ul. Hahlić 6.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Pravni fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 
 
.