Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zavod za europsko i usporedno pravopredstojnica: prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
kabinet 84
tel.: +385 51 359 684
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


O ZEUP-u
 

U okolnostima pripreme hrvatskog pravnog sustava za ulazak u Europsku uniju te širem kontekstu globalizacije koja sve snažnije zahvaća i ove prostore, u Hrvatskoj postoji izražena potreba za poznavanjem i izučavanjem europskog, ali i prava drugih država. To je izazov s kojim se šira pravna javnost u Hrvatskoj treba što žurnije uhvatiti u koštac, a uključuje izgradnju institucionalne infrastrukture i obrazovanje svih tijela državne vlasti i javnih službi, kao i odvjetnika i pravnika u gospodarstvu. Upravo s tim ciljem 2002. godine osnovan je Zavod za europsko i usporedno pravo (ZEUP) Pravnog fakulteta  u Rijeci.
 
Osnivanje ZEUP-a bilo je poduprto od strane Europske unije u okviru Tempus projekta br. IB_JEP-17071-2002. Za trajanja tog projekta postavljeni su temelji budućeg djelovanjaZavoda s prvenstvenim ciljevima znanstvenog istraživanja, podučavanja i širenja znanja iz područja europskog i usporednog prava. Snažna opredijeljenost ZEUP-a za postizanje ovih ciljeva ogleda se u brojnim aktivnostima koje podupire i provodi, uključujući znanstvene i stručne istraživačke projekte, poslijediplomske studije i razne oblike cjeloživotnog obrazovanja, izdavaštvo te izrada pravnih mišljenja i obavijesti o stranom i europskom pravu. Pritom se posebna pozornost posvećuje stručnosti i kvalificiranosti stalnih i vanjskih suradnika ZEUP-a jer samo tako može se doprinijeti porastu opće razine hrvatskog znanja o europskim integracijama i pravnoj nadgradnji društvene zbilje te usporednom pravu kao izvoru stalnog nadahnuća i pouka u unaprjeđivanju vlastitog pravnog sustava. Zavod stoga surađuje s brojim stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva, kao i s domaćim i stranim institucijama i udrugama sličnog usmjerenja.


Suradnici

Najveću snagu Zavoda čini tim stručnih, ambicioznih i predanih suradnika na čelu s predstojnicom Zavoda prof. dr. sc. Vesnom Tomljenović čije su kompetencije i znanje nekad bile u službi pregovora s Europskom unijom radi ispunjavanja uvjeta za članstvo Hrvatske u toj međunarodnoj organizaciji, a danas obavlja časnu dužnost sutkinje i predsjednice vijeća pri Općem sudu Europske unije. I ostali suradnici Zavoda prednjače akademskim obrazovanjem stečenim u zemlji i inozemstvu koje jamči visoku kvalitetu i profesionalni pristup svim projektima u kojima djeluju. To potvrđuju i pozivi iz stranih institucija upućeni redovnim suradnicima Zavoda na provođenje zajedničke znanstvene suradnje, kao i pozivi za gostujuća predavanja na priznatim američkim i europskim obrazovnim institucijama, poput Pravnog fakulteta Sveučilišta Tulane iz New Orleansa u SAD-u, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Navarri u Pamploni u Španjolskoj, Pravnog fakulteta Katoličnog sveučilišta u Lilleu u Francuskoj, Pravnog fakulteta Sveučilišta bayreuth u Njemačkoj,Pravnog fakulteta Sveučilišta u Antwerpenu u Belgiji, IULM-a u Milanu u Ittaliji, Akademije za europsko pravo (ERA) u Trieru u Njemačkoj itd.
 
Svi redovni suradnici Zavoda predavači su na brojnim pravnim predmetima europskog predznaka koji čine dio kurikuluma Pravnog fakulteta u Rijeci. Naime, Pravni fakultet u Rijeci prvi je fakultet u Hrvatskoj koji je uveo predmet Europsko pravo kao obvezni predmet na pravnom studiju, kao što je prvi i trenutno jedini fakultet u Hrvatskoj koji nudi dva obvezna pravna predmeta iz područja europskog prava: Europsko pravo I koje uključuje javnopravne aspekte Europske unije i Europsko pravo II u okviru kojeg se podučava privatnopravno uređenje na razini Europske zajednice. 
 
Predstojnica ZEUP-a
Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović     
 
Članice ZEUP-a
Prof. dr. sc. Ivana Kunda
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
Izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić
Doc. dr. sc. Sandra Winkler
Doc. dr. sc. Martina Bajčić
Doc. dr. sc. Danijela Vrbljanac
Dr. sc. Dejana Golenko

 

Vanjski suradnici
 
U želji da ZEUP u provođenju svojih djelatnosti dostigne što višu razinu u svim pravnim područjima u okviru stranog i europskog prava, redovni suradnici uspostavili su vrlo snažnu suradnju s brojnim vanjskim stručnjacima i znanstvenicima koji su sudjelovali u projektima i događajima u organizaciji Zavoda na razne načine. Dovoljno je samo spomenuti suradnju u okviru znanstvenih istraživanja ili razmjenu nastavnika temeljem koje je u okviru suradnje sa ZEUP-om na Pravnom fakultetu u Rijeci boravilo nekoliko desetaka domaćih i stranih predavača iz znanstvenih i stručnih krugova. Među vanjskim suradnicima mogu se istaknuti:
 
Prof. Paul R. Beaumont
 
Prof. Dr. Bernadet Bordaš
 
Prof. Dr. Rajko Knez

Prof. Dr. Thalia Kruger
 
Prof. dr. sc. Silvija Petrić
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Rüßmann
 
Prof. Dr. Linda Senden
 
Dr. sc. Gordan Stanković, odvjetnik i predavač na Pomorskom fakultetu u Rijeci
 
Prof. Dr. Benedetta Ubertazzi

Prof. dr. sc. Mirela Župan


Ciljevi
 
Osnovni ciljevi ZEUP-a su izučavanje usporednog, a u okviru toga i europskog prava te upoznavanje hrvatske pravne javnosti s rješenjima koja se usvajaju u izučavanim pravnim sustavima. Zavod pred sebe stavlja ove vrlo zahtjevne ciljeve jer dijeli mišljenje kako su spomenuta područja od izuzetne važnosti za razvijanje pravnih kompetencija, konkurentnosti i pravne kulture hrvatskih pravnika u okolnostima sve snažnijih integrativnih procesa, posebice na europskoj razini. Kako bi pojmila svekolike implikacije tih procesa, hrvatsku pravnu javnost valja dodatno senzibilizirati za potrebe izučavanja i upoznavanja pravnog uređenja država koje u tome prednjače, kao i temeljnih pravnih načela, instituta i pravila europskog prava. Ne samo da je pravo Europske unije postalo primjenjivo trenutkom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, nego je veliki dio toga prava zapravo već ugrađen u hrvatski pravni poredak kao posljedica usklađivanja hrvatskog prava s europskim u okviru ispunjavanja preduvjeta za članstvo u Europskoj uniji. Upravo stoga, pored prepoznavanja dijelova hrvatskog zakonodavstva koje porijeklo ima u europskom pravu, vrlo je važno i poznavanje tumačenja i načina primjene odgovarajućih pravila u Europskoj uniji, poglavito u praksi Europskog suda pravde. Naime, sav napor usklađivanja pravnih pravila hrvatskog prava s pravnom stečevinom Europske unije neće proizvesti istinske učinke ukoliko primjena tih istih pravila odstupa od načina primjene u Uniji. To su izazovi na koje ZEUP želi odgovoriti svojim programima.
 
Daljnja uloga ZEUP-a kao obrazovne institucije jest odgovoriti na nasušnu potrebu za trajnim obrazovanjem pravnika tijekom cjelokupnog njihovog profesionalnog životnog puta. Takva potreba izravno proizlazi iz izuzetno intenzivnih zakonodavnih djelatnosti europskog zakonodavca, ali i nacionalnih zakonodavaca država članica koje se odnose na usvajanje propisa i preuzimanje pravila iz acquisa. Također, sve veći broj međunarodnih transakcija u različitim područjima gospodarske djelatnosti rezultira potrebom za poznavanjem pravnih pravila ujednačenih na međunarodnoj razini, kao i nacionalnih prava država koje su na određeni način povezane s pravnim odnosima u koje ulaze hrvatske pravne i fizičke osobe. Slijedom svih navedenih okolnosti, današnji pravnici nisu u mogućnosti osloniti se isključivo na prethodno stečena znanja jer se pred njih postavljaju zahtjevi visoke stručnosti i poznavanja širokog spektra pravnih područja.
 
S navedenim u vezi je i djelatnost ZEUP-a koja se odnosi na pružanje pravnih mišljenja i podataka o europskom i stranom pravu. Upravo zbog obimnosti materije, kao i zbog sve višeg stupnja reguliranosti društvenih odnosa ponekad je nemoguće očekivati od tijela primjene ili pravnika u ulozi punomoćnika ili konzultanata da budu upoznati sa svim pojedinostima nekog specifičnog područja, posebice kada se radi o pravu stranih država ili međunarodnom pravu. Za takve posebne slučajeve ZEUP stoji na raspolaganju svim praktičarima i gospodarskim subjektima jer može jednostavnije i brže pribaviti i pružiti takve podatke, odnosno izraditi potrebna pravna mišljenja. Pored toga, Zavod svojom izdavačkom djelatnošću opskrbljuje javnost najnovijim saznanjima u okviru određenih tema iz europskog ili usporednog prava.


Znanstveno-istraživački rad

Ne bi li održao zavidnu razinu i izvrsnost svih svojih suradnika, ZEUP potiče neprestanu znanstveno-istraživačku djelatnost svojih stalnih i vanjskih suradnika. Brojni su projekti na kojima su uspješno surađivali ili surađuju suradnici ZEUP-a, kako domaći, tako i strani. Jednako tako, znatni napori ulažu se u neprekidno usavršavanje suradnika ZEUP-a na priznatim svjetskim institucijama.
 
Među tekućim prjektima su međunarodni znanstveni projekt Europske komisije iz programa Pravosuđe: Diversity of Enforcement Titles in Cross-Border Debt Collection in the EU / Različitost ovršnih naslova u prekograničnoj prisilnoj naplati u EU-u – EU_En4s (br. 831628-JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018) te Train to enforce / Usavršavaj da bi ovršavao - Train2 EN4CE (br. 854038-JUST-AG-2018/JUST-JTRA-EJTR-AG-2018), dok je Ivana kunda uključena i u projekt Facilitating Cross-Border Family Life: Towards a Common European Understanding / Jednostavniji život prekograničnih obitelji: ka zajedničkom europskom standardu - EUFams II (br. 800780-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG_2017). Članice zavoda također sudjeluju i u projektu Sveučilišta u Camerinu (UNICAM) Enabling Consumer to Become Prosumer in Energy Transition Era – ECPE / Omogućavanje potrošačima da postanu protrošači u eri energetske tranzicije – ECPE, kao i u potporama znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Riejci (UNIRI): Pravni aspekti digitalne transformacije društva Učinkovita regulacija digitalnog tržišta kao poticaj inovacijama u ICT sektoru.

Među završenim projektima mogu se istaknuti međunarodni istraživački projekti sufinancirani sredstvima Europske unije: Personalized Solutions in European Family and Succession Law (PSEFS)Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast, Business & Human Rights Challenges for cross border litigation in the European Union (Grant Agreement No. JUST/2013/JCIV/AG/4661), EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East (Grant Agreement No. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR), zatim nekoliko međunarodnih projekata uključujući Common Core of European Private Law voditelja prof. dr. sc. Uga Matteija i prof. dr. sc. Maura Bussanija, projekt Università degli Studi Mediterranea pod nazivom „The Impact of European Consumer Law on the National Legal Systems“, projekt „Regional Cooperation and Marine Pollution in Adriatic Sea“ podprojekt „Expert Study on Ship Based Oil Pollution in the Adriatic Sea“ financiran od strane norveškog Ministarstva vanjskih poslova kojeg je voditelj Institut Frigtjof Nansen u Oslu u Norveškoj, a koji se provodi u suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci, Ministarstvom mora, turizma prometa i razvitka RH i Hrvatskim hidrografskim institutom, te „Marine Environment Protection and Resource Management: the Changing Legal and Political Framework for the Adriatic Sea“ koji je financiran od strane norveškog Research Councila, a čiji je glavni koordinator također Institut Fridtjof Nasen u Oslu u Norveškoj, projekt „Legal Aspects of Corporate Acquisitions and Knowledge Driven Companies’ Restructuring“ sufinanciranom od Hrvatske zaklade za znanost, domaći projekti: projekt MZOŠ „Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova koji je dio sveobuhvatnog programa MZOŠ „Zaštita slabije strane na hrvatskom i europskom tržištu roba, usluga i kapitala“ voditeljice, ujedno i predstojnice ZEUP-a prof. dr. sc. Vesne Tomljenović, te projekt UNIRI-ja „Usklađivanje, tumačenje i provedba hrvatskog privatnog prava sukladno pravu EU“ potpomognutog inicijalnom potporom Sveučilišta u Rijeci.
 
Pored znanstvenog istraživanja u okviru projekata, suradnici ZEUP-a vrlo intenzivno i redovito provode i višemjesečna istraživanja na većem broju svjetski prepoznatih istraživačkih i obrazovnih institucija, poput Max Planck instituta za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu u Njemačkoj, Max Planck instituta za pravo inovacije i tržišno natjecanje u Minhenu u Njemačkoj, Europa instituta na Sveučilištu Saarland u Saarbruckenu u Njemačkoj, Švicarskog instituta za usporedno pravo u Lausanni u Švicarskoj, Europskog sveučilišnog instituta u Firenzi u Italiji, T.M.C. Asser instituta u Hagu u Nizozemskoj, Haške akademije za međunarodno pravo u Hagu u Nizozemskoj, Pravnog fakulteta Sveučilišta Cornell u New Yorku u SAD-u, Pravnog fakulteta Sveučilišta Columbia u New Yorku u SAD-u, Pravnog fakulteta Sveučilišta Tulane u New Orleansu u SAD-u, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Hamburgu u Njemačkoj, Katoličkog sveučilišta u Lillu u Francusko, Trinity koledža u Dublinu u Irskoj i drugdje.
 
Rezultati istraživanja provedenih od strane redovnih i vanjskih suradnika ZEUP-a dijelom su zabilježeni u izdanjima koja se odvijaju u okviru izdavačke djelatnosti što ju provodi ZEUP, ali i izdavačke djelatnosti koja je financirana iz drugih izvora. ZEUP posebno ponosno ističe radove svojih redovnih suradnika u stranim časopisima i drugim izdanjima kojima se oni potvrđuju kao prepoznati stručnjaci u odnosnim područjima. među posljednjim značajnim izdanjima je i Tomljenović V., Bodiroga-Vukobrat N., Kunda I., Butorac Malnar V. (ur.), EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement, Berlin, Heidelberg, Springer, 2017.
 

Cjeloživotno obrazovanje
 
Važnost cjeloživotnog obrazovanja nije potrebno posebno pojašnjavati jer ono je postalo nužnost u okolnostima suvremene brze i opsežne zakonodavne djelatnosti te sve snažnije povezanosti hrvatskih fizičkih i pravnih osoba sa stranim subjektima, poglavito u okviru gospodarske razmjene.
 
Izazov je danas pratiti sve novosti u domaćem pravnom sustavu, napor je utoliko veći ukoliko se pokušava držati korak sa svim novotama koje nastaju kao posljedica usvajanja novih propisa u okviru Europske unije. Kroz svoje programe cjeloživotnog obrazovanja ZEUP pruža mogućnost upoznavanja javnosti s europskim pravom nakon što iz cjeline propisa izdvoji ključne pravne propise i prilagodi njihove sadržaje potrebama nastave i polaznika. Pritom se posebno njeguju metode podučavanja na temelju slučajeva i interaktivni rad s manjim skupinama polaznika u čemu naši predavači prednjače iskustvom i predanošću. Postoji također mogućnost održavanja posebnih tečajeva iz europskog prava osmišljenih u cijelosti na zahtjev zainteresiranih klijenata i prilagođenih specifičnim potrebama određene skupine polaznika. Mogućnosti takve vrste nude se i glede održavanja tečajeva za polaznike koji nisu pravne struke, ali žele usvojiti osnovna znanja iz europskih integracija i pravne podloge tih procesa.
 
Pri provođenju tečajeva, seminara i drugih oblika obrazovanja i usavršavanja ZEUP ima na raspolaganju najsofisticiraniju opremu na Pravnom fakultetu u Rijeci. Prvenstveno se to odnosi na tehnički izuzetno dobno opremljenu Plavu dvoranu koja, između ostalog, omogućava predavanja na daljinu, snimanje predavanja i gledanje snimaka te simultano prevođenje. Tu je, nadalje, izvrsni bibliotečni opus iz područja europskog i usporednog prava ustanovljen tijekom Tempus projekta br. IB_JEP-17071-2002, a koji je nastao kao jedan od preduvjeta za djelovanje samog Zavoda. Smješten je u knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci i sadrži znatni broj mahom stranih knjiga, časopisa i drugih izdanja koja su na raspolaganju polaznicima programa i tečajeva što ih organizira ZEUP. Tome valja pridodati i pristup elektronskim bazama podataka koje Pravni fakultet u Rijeci koristi, bilo bez naknade ili uz pretplatu.
 
Prošle djelatnosti
Sadašnje djelatnosti

 

 
.