Poslijediplomski specijalistički studij: Pravo europskih integracija

O studiju

Osnovni cilj ovog studija jest pružiti stručnu nadgradnju postojećem obrazovanju diplomiranim pravnicima, ali i diplomantima ostalih društevnih usmjerenja, koji su prepoznali potrebu za boljim poznavanjem europskog prava, a time ujedno omogućiti što učinkovitije provođenje procesa pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji kroz usavršavanje i pripremu ključnih čimbenika u tom procesu. Nastava poslijediplomskog specijalističkog studija odvija se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a izvode ju stručnjaci i znanstvenici u području europskog prava koji već posjeduju takvo nastavno iskustvo. Studij se izvodi u trajanju od dva semestra, pri čemu je prvi semstar jednak za sve studente, dok se u drugom semestru mogu opredijeliti između modula Europsko javno pravo i Europsko privatno pravo.
 

Opis studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan

  • Nastava se trenutno ne održava

Satnice predavanja

         Nastava se trenutno ne održava

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrasci za izradu i prijavu seminarskih i završnih radova

end faqObavijesti